۳۴ دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۱ را بشناسید

به گزارش بلاگ سان نظام رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۲۱ میلادی برای پنجمین سال، رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر نمود که بر مبنای آن ۳۴ دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی حضور دارند.

۳۴ دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۱ را بشناسید
به گزارش بلاگ سان به نقل از ایسنا، دکتر محمد جواد دهقانی، رئیس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری اظهار داشت: نظام رتبه بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می ­شود. این رتبه بندی در چارچوب یک پروژه بزرگ در کشور چین برای نخستین بار در ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر گردید.
دهقانی با بیان اینکه نظام رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۲۱ میلادی برای پنجمین سال، رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر نموده است، اظهار نمود: رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۲۱ در چارچوب ۵ حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی (۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) صورت گرفته است. اسامی بیشتر از ۱۸۰۰ دانشگاه از بین ۴۰۰۰ دانشگاه مورد بررسی از ۹۳ کشور جهان در لیست نهایی این رتبه بندی قرار گرفتند.
وی ضمن اعلام آمار تعداد دانشگاه های ایرانی در این رتبه بندی اظهار داشت: از ایران ۳۴ دانشگاه در این رتبه بندی حضور دارند که عبارتند از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه باهنر کرمان، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه سمنان، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه کاشان، دانشگاه کردستان، دانشگاه گیلان و دانشگاه یاسوج.
دهقانی تصریح کرد: تنها دانشگاه هایی می توانند در این عرصه ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی ۲۰۱۹-۲۰۱۵ در پایگاه وب آو ساینس برخودار بوده اند. این حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت می باشد. شانگهای در سال ۲۰۲۱ از ۵ شاخص به شرح جدول زیر جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا بهره گرفته است. وزن هر کدام از این شاخص ها متناسب با هر رشته تغییر می کند.


حوزه علوم پایه
رئیس ISC در ادامه اظهار داشت: در رتبه بندی سال ۲۰۲۱ موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۵ رشته ریاضی، فیزیک، زمین شناسی، علوم جوی و اکولوژی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
وی ادامه داد: در رشته ریاضیات در سال ۲۰۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی (۲۰۱-۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر و صنعتی امیرکبیر (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان ذکر است که در سال ۲۰۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر بوده که به جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر رسیده است.
در رشته فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته زمین شناسی دانشگاه شیراز و تربیت مدرس (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته علوم جوی دانشگاه آزاد اسلامی و شیراز (۳۰۱-۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته اکولوژی دانشگاه تهران تنها دانشگاه از ایران با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
حوزه مهندسی
دهقانی در مورد رشته های حوزه مهندسی اظهار داشت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، در حوزه مهندسی در ۲۲ رشته رتبه بندی صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی مکانیک با حضور ۱۶ دانشگاه پر تعدادترین دانشگاه های ایران در این عرصه های موضوعی شناخته شده است.
در رشته مهندسی مکانیک، همانند سال ۲۰۲۰، تعداد ۱۶ دانشگاه از ایران حضور دارند که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی (۴۳)، صنعتی نوشیروانی بابل (۷۶-۱۰۰)، دانشگاه تهران (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد (۱۵۱-۲۰۰)، دانشگاه بین المللی امام خمینی، علم و صنعت ایران، صنعتی شاهرود، صنعتی شریف، تربیت مدرس، دانشگاه کاشان، گیلان و تبریز (۲۰۱-۳۰۰)، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان (۳۰۱-۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
دهقانی همینطور اظهار داشت: در رشته مهندسی برق و الکترونیک، از ایران ۶ دانشگاه در سال ۲۰۲۱ حضور دارند که تهران (۱۵۱-۲۰۰)، صنعتی شریف (۲۰۱-۳۰۰)، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شیراز و دانشگاه تبریز با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته مهندسی مخابرات، از ایران ۲ دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران با رتبه ۲۰۱-۳۰۰ در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
در رشته مهندسی علوم و فناوری ابزارآلات از ایران ۸ دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران (۵۱-۷۵)، دانشگاه تبریز (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف و دانشگاه شیراز (۲۰۱-۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی تهران با رتبه ۲۰۱-۳۰۰ در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی کامپیوتر از ایران ۴ دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران (۲۰۱-۳۰۰)، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی عمران ۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی (۵۱-۷۵)، صنعتی شریف و تهران (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر، تبریز (۱۵۱-۲۰۰)، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سمنان، تربیت مدرس، کاشان و گیلان (۲۰۱-۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی شیمی از ایران ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی (۱۵۱-۲۰۰)، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران (۲۰۱-۳۰۰)، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، کاشان، تبریز (۳۰۱-۴۰۰)، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، شیراز و یاسوج (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور داشتند.
در رشته مهندسی مواد از ایران ۴ دانشگاه تهران (۳۰۱-۴۰۰)، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته علوم و مهندسی انرژی ۱۳ دانشگاهِ آزاد اسلامی (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی نوشیروانی بابل و تهران (۱۵۱-۲۰۰)، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تربیت مدرس و تبریز (۲۰۱-۳۰۰)، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سمنان و کاشان (۳۰۱-۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی علوم و فناوری محیط زیست دانشگاه تهران با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در این رتبه بندی حضور داشت.
در رشته منابع آب ۵ دانشگاه تهران (۵۱-۷۵)، تبریز (۷۶-۱۰۰)، شیراز (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی شریف و تربیت مدرس (۱۵۱-۲۰۰) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته علوم و فناوری غذایی، ۹ دانشگاه تهران (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز، علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران و دانشگاه تبریز (۲۰۱-۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
در رشته بیوتکنولوژی ۷ دانشگاه علوم پزشکی تبریز (۲۰۱-۳۰۰)، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران (۳۰۱-۴۰۰)، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی و تربیت مدرس (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
در رشته علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و تهران (۱۵۱-۲۰۰) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این عرصه حضور دارند.
در رشته مهندسی معدن از ایران ۵ دانشگاه تربیت مدرس (۵۰)، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران (۵۱-۷۵)، شهید باهنر کرمان (۷۶-۱۰۰) در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر در این عرصه حضور دارند.
در رشته مهندسی متالورژی ۹ دانشگاه تهران (۵۱-۷۵)، صنعتی شریف (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی سهند و دانشگاه تربیت مدرس (۱۵۱-۲۰۰) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این عرصه حضور دارند.
حوزه علوم زیستی
دهقانی درباره حوزه علوم زیستی اظهار داشت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۱، رتبه بندی حوزه علوم زیستی در چهار رشته صورت پذیرفته است که همانند سال قبل شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در دو رشته علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
در رشته علوم کشاورزی ۵ دانشگاه تهران (۲۰۱-۳۰۰)، تربیت مدرس، کردستان (۳۰۱-۴۰۰) صنعتی اصفهان و شیراز (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این عرصه حضور دارند.
در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران (۱۵۱-۲۰۰) و تربیت مدرس (۲۰۱-۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این عرصه حضور دارند.
حوزه علوم پزشکی
وی در مورد اطلاعات داده شده در حوزه پزشکی اظهار داشت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۱، رتبه بندی حوزه علوم پزشکی در ۶ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۶ رشته پزشکی بالینی، بهداشت عمومی، دندانپزشکی و علوم دهانی، پرستاری، فناوری پزشکی و داروسازی و علوم دارویی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
در رشته پزشکی بالینی ۸ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران (۲۰۱-۳۰۰)، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی تهران (۳۰۱-۴۰۰)، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این عرصه حضور دارند.
در رشته بهداشت عمومی ۷ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تهران (۲۰۱-۳۰۰)، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی شهید بهشتی (۳۰۱-۴۰۰)، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و علوم پزشکی شیراز (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این عرصه حضور دارند.
در رشته دندانپزشکی و علوم دهانی تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۲۰۱-۳۰۰ در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این عرصه حضور دارند.
در رشته پرستاری ۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس و علوم پزشکی تهران با رتبه ۲۰۱-۳۰۰ در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این عرصه حضور دارند.
در رشته فناوری پزشکی تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۳۰۱-۴۰۰ در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر در این عرصه حضور دارد.
در رشته داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی تهران (۳۰۱-۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر در این عرصه حضور دارند.
حوزه علوم اجتماعی
رئیس ISC درباره حوزه علوم اجتماعی اظهار داشت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۱، حیطه علوم اجتماعی در ۱۴ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۲ رشته اقتصاد و مدیریت در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
در رشته اقتصاد دانشگاه تهران با رتبه ۳۰۱-۴۰۰ و دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در این عرصه حضور دارد.
در رشته مدیریت ۵ دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران با رتبه ۲۰۱-۳۰۰ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در این عرصه حضور دارند.


منبع:

1400/03/27
11:35:00
0.0 / 5
353
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۴
لینک دوستان بلاگ سان
sunblog