مهر در هفته امربه معروف و نهی از منكر بررسی كرد؛

از کار جهادی تا اثرگذاری مادران در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

بلاگ سان: در هفته امر به معروف و نهی از منکر باتوجه به ضرورت ترویج عفاف و حجاب به سراغ گروههای مردمی رفتیم تا با نحوه فعالیت آنها در این عرصه آشنا شویم.

از کار جهادی تا اثرگذاری مادران در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
خبرگزاری مهر، مشکوة چراغلو؛ باتوجه به گزارش قبلی که به بررسی نحوه ی تعامل و امر به معروف و نهی از منکر محجبه ها با افراد کم حجاب برمبنای بیانات و رهنمودهای رهبری پرداختیم؛ در این گزارش به اقدامات نهادهای غیر رسمی یعنی گروه ها و پویش های جهادی و مردمی و هیئات دانشجویی که خارج از بحث حاکمیتی، مردم و به ویژه جوانان از گروههای متفاوت در اقصی نقاط ایران بصورت خودجوش و آتش به اختیار دست به عمل شده ا ند می پردازیم.
در سالهای اخیر جایگاه جهت گیری و اثرگذار بودن کارهای جهادی گویای اهمیت و مفید بودن حضور حیاتی این اقدامات در جهت پیش بردن اهداف اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران است. همانطور که مقام معظم رهبری در ارتباط با کارهای جهادی در منظومه ارزشی انقلاب اسلامی فرمودند: «ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم.» (۱۰/ ۰۲/ ۱۳۹۶)
در ادامه به نکات و اصولی از مقام معظم رهبری اشاره می نماییم که خط مشی و چارچوبی برای گروههای مردمی و جهادی خواهد بود.
با کار جهادی بن بست ها می شکند
ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. در همه ی بخش ها، کمربسته بودنِ مثل یک جهادگر لازم است ؛ این اگر بود، کارها راه می افتد؛ این اگر بود، بن بست ها باز می شود، شکافته می شود؛ [یعنی] کار فراوان، پُرحجم و باکیفیّت و مجاهدانه و انقلابی. انقلابی یعنی چه؟ بعضی خیال می کنند وقتی میگوییم انقلابی، یعنی بی نظم؛ نخیر، اتّفاقاً یکی از خطوط اصلی انقلابی گری، نظم است؛ منتها انقلابی، یعنی این که خودمان را سرگرم کارهای حاشیه ای و تشریفاتی و زرق و برقی و مانند اینها نکنیم. (۱۳۹۶/۰۲/۱۰)
اردوهای جهادی شما را با وظایف تان آشنا می کند
این اردوهای جهادی خیلی چیزهای باارزشی است. اوّلاً شما را با اوضاع کشورتان آشنا می کند، با قشرها آشنا می کند، شما را با وظایف سنگینی که برعهده ی همه ی ما هست آشنا می کند، شما را با کم کاری های ما در طول این سالهای پس از انقلاب آشنا می کند یک جاهایی واقعاً ما کم کاری داشتیم- و حرکت می دهد؛ این خون در رگ های انسان با حضور در یک چنین جاهایی جریان پیدا می کند. (۱۳۹۵/۰۷/ ۲۸)


علاوه بر اقدامات گروههای جهادی در موضوعات و مسائل اخیر کشور و نقش آفرینی که می توانند داشته باشند، پویش های مردمی و هیأت های دانشجویی در سراسر کشور با برگزاری و ابتکار در مراسمات گوناگون، عامل به اهدافی همچون امر به معروف و نهی از منکر بصورت مستقیم و غیر مستقیم هستند.
اما مسئله ای که مطرح است این است که آیا این گروه ها و پویش های مردمی و دانشجویی و جهادی به آن میزانی که هم اکنون نیاز جامعه است، برنامه و فعالیت دارند؟
اصول گروههای جهادی
زینب ظلی فعال فرهنگی حوزه زنان راهکارهایی که باید گروههای مردمی و جوانان در زمینه عفاف و حجاب به آن متوسل شوند را اینطور معرفی می کند: اول از همه این که این گروه ها باید بصورت تشکیلاتی و گروهی با همراه داشتن مسئولی با تجربه عمل کنند چونکه میدانیم رسیدن به اهداف چه مادی و چه معنوی بوسیله یک گروه منسجم و متعهد و انقلابی و پر شور و دغدغه مند میسرتر از اقداماتی بصورت انفرادی است.
فعال فرهنگی حوزه زنان اظهار داشت: اصل دوم این گروه ها داشتن اتاق فکر است که آنها باید هوشمندانه عمل کنند. آنها در مرحله اول باید برمبنای چارچوب و موازین اسلامی و در مرحله دوم برمبنای شگردها و اقدامات دشمن به برنامه ریزی بپردازند. این گروه ها باید به گونه ای کاملاً هوشمندانه و منطقی با ابزاری به روز و اطلاعاتی جامع دست به عمل شوند.
برای مثال یکی از موازین و فروعات ادیان توحیدی همچون دین اسلام و موضوع این گزارش ما، توجه به حدود و پوشش مناسب و اسلامی است؛ این گروه ها در جامعه امروز باید علاوه بر روش هایی از قبیل برگزاری همایش ها و نشست های مختلف و دادن هدایایی در مناسب های مختلف، تمرکز خودرا روی روش های ریشه ای و غیر مستقیم بگذارند و مستقیم و در جایی که فضای مناسب فراهم نشده به تذکر لسانی نپردازند. لازمه ی شناخت روش درست در موقعیت امر به معروف و نهی از منکر در ابتدا شناخت روش و رویکرد های اشتباه و غیر مؤثر تا به امروز و در وهله بعد کسب علم به روز و مخاطب شناسی است و باید بر این اساس عمل کرد.اثرگذاری مادران در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
زینب ظلی اظهار داشت: مشکلات امروز جامعه ما و حملات دشمن بر روی این مشکلات از قبیل حجاب باید بصورت ریشه ای حل شود؛ این یعنی باید سراغ نخستین نهاد اجتماعی یعنی خانواده برویم. مادران در این حوزه نقش آفرینی و اثرگذاری فراوانی دارند. مادران خود باید اهمیت عملکرد و روش تربیتی که در زندگی و جامعه خود ایفا می کنند را بدانند. دشمن با شناخت اهمیت این عنصر اغلب برنامه ریزی خودرا بر روی خانواده کرده تا بتواند ارزش های خانواده متعالی اسلامی را تغییر دهد.
آنها با ابزارهای در دست همچون رسانه ها برای الگوهای مردمان جامعه ی ما همچون زنان در عرصه اجتماعی برنامه ریزی می کنند و یکی از اهداف آنها برداشتن عفاف از چشم مردان و تغییر ذائقه آقایان و برداشتن حجاب و گرفتن عفت از زنان توانمند جامعه ی ما است.
این گروه ها باید در اتاق فکر خود برنامه ریزی های غیر مستقیم، طولانی مدت و پایدار داشته باشند. تا به امروز برنامه ریزی های ما اغلب کوتاه مدت و موقتی بوده که این از لطمه های عملکرد بوده و ما از این مساله ضربه هایی در عرصه ی جامعه خورده ایم. وی ادامه داد: این گروه ها باید در اتاق فکر خود برنامه ریزی های غیر مستقیم، طولانی مدت و پایدار داشته باشند. تا به امروز برنامه ریزی های ما اغلب کوتاه مدت و موقتی بوده که این از لطمه های عملکرد بوده و ما از این مساله ضربه هایی در عرصه ی جامعه خورده ایم. این می تواند گویای عدم توجه به اندازه و کافی و بنیادین این گروه ها به موضوع مهم عفاف و حجاب و طرز درست تعامل با افراد کم حجاب و روش درست امر به معروف و نهی از منکر باشد.
ظلی بیان داشت: ما باید در اتاق فکرهایی که تشکیل می دهیم، شیوه های اقدامات غیر مستقیم را بشناسیم و برمبنای اقداماتی با چشم انداز طولانی مدت به آن عمل نماییم.
سومین اصل استفاده از نیروهای جوان و توانمند و کارشناسان سایر حوزه های اجتماعی و فرهنگی است. وقتی کار دست جوانان باشد سبب شناسایی درست مشکلات و دغدغه های به روز جامعه می شود. کارشناسان نیز با دادن ایده ها ما را جهت داشتن برنامه ها اقدامات جامع و مشترک با اهداف تمام حوزه ها کمک می کنند.
از اصول گروههای جهادی استفاده از نیروهای جوان و توانمند و کارشناسان سایر حوزه های اجتماعی و فرهنگی است.
این سه اصل تنها قسمتی از اصولی است که گروههای مردمی باید به آن توجه نمایند تا بتوانند نگاهی هدفمند و مؤثر داشته باشند.
هر یک از گروه ها می توانند با شناختن درست این اصول و عمل به آنها، در صورت مناسب نبودن یا کافی نبودن این اصول با حفظ و در نظر داشتن اصول اسلامی و نگاه توحیدی و الهی مبتکر اصل های جدیدتر و کاربردی تر باشند.
گروه های جهادی و پویش های مردمی و هیأت های دانشجویی خواهران در سطح کشور
گروه های جهادی و پویش های مردمی و هیأت های دانشجویی خواهران در سطح کشور در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و نحوه درست امر به معروف و نهی از منکر اقدامات مؤثری و نقش آفرینی کردند.
احسان خامه چی مسئول گروه جهادی شهدای نارمک درباب اقدامات این گروه برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اظهار داشت: گروه ما در جهت ترویج این فرهنگ در آخرین سال پیش از کرونا و سالهای پیش از آن اقداماتی همچون برگزاری همایش هایی در مناسبات و مراسمات میدانی در فضای باز با دادن هدایا به بانوان فعالیت نموده است.
در اقصی نقاط کشور همچون شهر قدس تهران در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و نحوه ی تعامل درست افراد محجبه با افراد کم حجاب اقداماتی از قبیل اهدای گل، برگزاری مراسماتی برای بانوان و در آن مراسمات بیان حس خوب چادری شدن توسط افراد محجبه و یا گرفتن مصاحبه با افراد کم حجاب در پارک ها، اهدای چادر توسط خیرین و برگزاری نمایشگاه حجاب همچون این اقدامات می توان نام برد.
مهدی پور مسئول گروه جهادی شهید زین الدین در ارتباط با اقدامات این گروه در جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و نحوه امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت: ترویج آیه قرآن کریم کُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِالْخَیْرِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ لِیَرَوْا مِنْکُمُ الِاجْتِهَادَ وَ الصِّدْقَ وَ الْوَرَعَ (مردم را به غیر زبان (بلکه با کردار) خود به خیر و نیکوکاری دعوت کنید، مردم باید کوشش در عبادت و راستگویی و پرهیزکاری شما را ببینند) خود موجب ترویج فرهنگ عفاف و حجاب می شود.
ما در روستای دولت آباد در اردوی جهادی خود در جهت آشنایی با فرهنگ حجاب و عفاف به برگزاری جشن تکلیف برای دخترانی که به سن تکلیف رسیدند، آموزش دادن چرایی حجاب به زبان کودک و نوجوان، برگزاری نمایشگاه حجاب فاطمی و دادن هدایا وسایل و لزومات حجاب مثل ساق دست و گیره روسری و غیره به بانوان اقدام کردیم.
زینب تقی لو مسئول هیئت الهادی پردیس عباسپور دانشگاه شهید بهشتی از اقدامات خود دراین زمینه اظهار داشت: هیئت ما در ۳۰ خرداد ماه سال اخیر در سمت حکیمیه تهران رزمایش حجاب و عفاف را با حدود ۵۰ تا ۱۰۰ نفر از حضور خانم های محجبه از مسجد تا ورودی دانشگاه پیاده روی کردند و به افرادی که داخل پیاده روی نبودند رزق معنوی مربوط به شهدا کنار رزق خوراکی هدیه کردیم.
زینب جلیل زاده مسئول هیئت دانشگاه آزاد در پی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و روش امر به معروف و نهی از منکر از خانم های کم حجاب اظهار داشت: در هیئت ما برای نشریه متونی در این زمینه منتشر کردیم بعلاوه در برنامه روز دختر با دادن هدایا به همه قشر از بانوان چه بانوان محجبه و چه کم حجاب اهتمام داشتیم آنها را کنار هم و به هیئت جذب نماییم.
وی اضافه کرد: اعضای هیئت ما از همه قشر محجبه و کم حجاب هستند و ما برنامه داریم با افراد محجبه برنامه ریزی برای جذب و نگهداشتن این افراد بکنیم.

از هیئت های دیگری که دراین زمینه فعالیت داشتند هیئت دانشگاه تهران است. شبنم سیدی مسئول هیئت ثارالله دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران در این زمینه اظهار داشت: ما برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و شیوه درست تعامل با افراد کم حجاب جلسات تدبری را به حالت رفاقتی و صمیمانه بین خواهران داریم.


مراحل امر به معروف و نهی از منکر
در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و پویش های مردمی متفاوتی در سطح شهرها انجام گرفته است. یکی از این شهرها که پیشگام دراین زمینه است؛ شهر مقدس مشهد با پویشی تحت عنوان پویش تذکر لسانی است.
سید علی محدث مسئول پویش مردمی تذکر لسانی در ارتباط با عملکرد این پویش اظهار داشت: تا به امروز در حوزه امر به معروف و نهی از منکر اقداماتی که شده بیش از ناحیه نهادهای حکومتی بوده در صورتیکه طبق نظر همه فقها امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله قلبی، زبانی و یدی دارد.
وی اضافه کرد: مرحله اول و دوم در کشور ما که به عهده مردم است در کشور ما فراموش شده است؛ همین طور مرحله سوم یعنی مرحله یدی مربوط به حکومت است و این مرحله باید پس از مرحله اول و دوم انجام گیرد آن هم با بهره گیری از مجازات و نیروی انتظامی و غیره.
مسئول پویش تذکر لسانی بیان داشت: ما به فضل خدا دو مرحله اول را طبق آیه ۱۰۴ سوره آل عمران راه اندازی کردیم و الحمدالله استقبال خوبی شده است.
باید کف میدان باشیم تا ببینیم چقدر این اقدامات مؤثر است. اغلب مردم در واکنش به تذکرهای لسانی ما واکنش مثبت و درصد کمی بی واکنش و باز هم درصد کمتری پرخاشگری و اعتراض می کنند؛ واکنش این افراد هم در شبکه های معاند و صهیونیستی پخش و دیده می شود.
وی در ارتباط با مدت فعالیت این پویش اظهار داشت: ما بیش از سه سال است که در مشهد در خیابان های مختلف با طلایه داران و تشکل های مردمی این کار را انجام می دهیم.

طرح مودت و مهربانی و طرح چهارشنبه های طلایی و پاتوق دختران
از جمله طرح ها و پویش های دیگری که دراین زمینه انجام گرفته است دو طرح مودت و محبت و چهارشنبه های طلایی و پاتوق دختران در شهر یزد است.
در خصوص این دو طرح سراغ زهرا سادات حسینی مسئول طرح مودت و محبت و طرح چهارشنبه های طلایی و پاتوق دختران رفتیم.
زهرا سادات حسینی در این زمینه اظهار داشت: یک سری افراد سلیقه ای دین را اجرا می کنند. در سیره دوده (ع) امر به معروف و نهی از منکر واجب بوده است ولی شیوه اجرای آن با حال حاضر بسیار متفاوت بوده است.
وی اضافه کرد: طرح ما بوسیله بررسی آیات و روایات و سیره دوده در کف خیابان به مدت دو سال است که درحال اجراست و با بازخوردهای عالی مواجه بوده ایم. ما در این دو سال حتی یک دفعه هم با واکنش بد و یا توهینی مواجه نبوده ایم؛ برای اینکه در شیوه ارتباط گیری به موقعیت و چهره و رفتارشان توجه می نماییم و جلو می رویم ما دراین زمینه مخاطب شناسی داریم و عموماً در شروع ارتباط با لحن خوش و با دادن یک هدیه مثل دادن پرچم حرم امام حسین آغاز به ارتباط گیری می کنیماو حدوداً پس از چند دقیقه برای مثال بیست دقیقه و پس از برقراری فضای احساسی با مخاطب در مورد حجاب وارد گفتگو می شویم.
ما در گفتگو با این افراد باید حواسمان به لحن صحبت از این جهت که از بالا به پایین صحبت نکنیم باشد و شیوه های نادرستی که تابحال حاضر داشته ایم لطمه هایی را به جامعه و مخصوصاً جوانان و نوجوانان زده است.

مسئول طرح مودت و محبت اظهار داشت: از لطمه هایی که مخصوصاً ما مذهبی ها و حوزوی ها و طلبه ها در نشان دادن دین داشتیم سبب دین گریزی نسل جوان ما شده است. ما در ارتباط هایی که با دختران جوان و نوجوان داریم، وقتی آنها از مشکلات و تعارضاتی که به آنها شده از خودکشی هایی که کردند صحبت می کنند متوجه می شوم که این مشکلات گردن ما نیز است.
آمار این تعارضات و خودکشی ها و مشکلاتی از این قبیل که درحال اتفاق افتادن بین نسل جدید است به علت نداشتن فضای امن در حتی ساده ترین شکل یعنی در گفتگو با یک فرد امن است.
وی اضافه کرد: ما در ارتباط گیری با دختران نوجوان و جوان شهرمان سی در این داریم در فضاهایی که مورد علاقه آنان یعنی پارک ها و کافه ها است این فضای امن را با شنیدن حرف ها و مشکلاتشان ایجاد نماییم و بعد به سراغ حجاب آنان برویم.
وی علاوه بر این که درباره ی اجرای این طرح ها در ۱۶ استان دیگر اشاره نمود، در ارتباط با طرح چهارشنبه های طلایی و پاتوق دخترانه که به مدت سه سال در حال اجراست اظهار داشت: ما به مدت سه سال است که در کافه هایی تحت عنوان ها کافه هنر، کتاب، دلانه، کافه بازی و کودک که متناسب با علایق دختر خانم ها و دغدغه ها و موضوعات و بحث های زنان کار شده در پارک و کافه ها و فضای باز فعالیت داریم.
فیلم زیر از واکنش های افراد کم حجاب در طرح مودت؛ قابل مشاهده است:

ایستگاه های عاشقی
در روزهای اخیر در چند ایستگاه متفاوت شهر تهران همچون ایستگاه های شادمان، دروازه دولت، تئاتر شهر، ولیعصر و جهاد هدایایی به خانم های کم حجاب در جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و نحوه درست تعامل امر به معروف و نهی از منکر ایستگاه هایی تحت عنوان ایستگاه عاشقی در حال برگزاری است. این اقدام علاوه بر این که در ماه محرم ۱۴۰۰ درحال برگزاری است هفته عفاف و حجاب امسال نیز به همین شکل برگزار شده است. ما در این خصوص سراغ مسئول رسانه این گروه رفتیم و درباره ی ی عملکرد آنها و تأثیری که در حوزه گذاشتند گفتگو کردیم.

حانیه کریم آبادی مسئول رسانه گروه مثل حانیه درباره ی ی ایستگاه های عاشقی اظهار داشت: برنامه ما تحت عنوان ایستگاه های عاشقی است که گروه مردمی مثل حانیه درحال اجرای این برنامه است.
اسم گروه ما برمبنای اسم تنها شهیده کربلا همسر وهب، حانیه نام گذاری شده است و عمل ما برمبنای هدف قیام امام حسین (ع) که امر به معروف و نهی از منکر بوده است به انجام می رسد. امر به معروف یک امر دلسوزانه است و از این جهت خانم هایی که به این ایستگاه رجوع می کنند دل های خیلی آماده ای دارند و ما اگر بتوانیم یک نفر هم به رعایت حجاب و عفاف دعوت نماییم رسالت ما انجام شده است.
وی اضافه کرد: هدف ما رفع و کمرنگ شدن دو قطبی موجود در جامعه است و این که مردم بدانند امر به معروف یک امر دلسوزانه با یک لحن لین است و ما اهتمام می نماییم با این لحن و شیوه های نوین آنها را دعوت نماییم که اگر دوست دارند روسری آنها را به شکل های متفاوت ببندیم و خودشان را در آئینه نگاه کنند. یک فضای صمیمی بین ما برقرار می شود. ما در هر ایستگاه حدوداً پنج تا شش نفر از خانم ها حضور دارند و مجموعاً ۵۰ تا ۶۰ نفر تعداد اعضای گروه ما است.
وی در ارتباط با واکنش ها اضافه کرد: الحمدالله ما فکر نمی کردیم ولی واکنش ها خیلی خوب و صمیمی است. گاهی پیش می آید که با ما درد دل می کنند و از مسائل و مشکلاتشان می گویند.
این گروه در سال قبل در ولادت حضرت زهرا (س) به سطح کافه های شهر تهران رفتند و با برگزاری مراسم قشر خاکستری را تحت تأثیر قرار دادند و با ایجاد فضای شاد، شاهد واکنش و بازخوردهای مثبت بودند. برگزاری مراسم افطاری در ماه مبارک رمضان در مسعودیه برای قشر ضعیف از نظر مالی و اکران فیلم موقعیت مهدی در این مراسم، از اقدامات این گروه در حوزه تعامل درست و انجام شیوه درست امر به معروف و نهی از منکر است.
این گروه بدون هیچ نوع پشتوانه مالی و بصورت مردمی توسط خانم های محجبه درحال اجرا و برگزاری است.
بنابراین به جهت اهمیت و ضرورت پرداختن به این مساله توسط مردم و نسل جوان در جامعه امروز، این اقدامات و فعالیت ها گرچه قابل تحسین و توجه بوده ولی آنچه در جامعه شاهد آن هستیم حاکی از نیاز جامعه و خصوصاً نسل جوان به توجه بیشتر و کارهای جدید و جذاب تر گروه ها و پویش های مردمی است.


منبع:

1401/05/24
21:24:14
0.0 / 5
361
تگهای خبر: آموزش , بازی , برنامه , تئاتر
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
لینک دوستان بلاگ سان
sunblog