معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی كاربردی اعلام كرد

سال قبل ۱۳۶ برنامه درسی مبتنی بر برنامه تحولی نیازآفرینی بازبینی شد

به گزارش بلاگ سان، قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام نمود: پارسال ۱۳۶ برنامه درسی مبتنی بر برنامه تحولی نیازآفرینی شامل ۱۲۵ برنامه جدید و ۱۱ برنامه بازبینی شده بعنوان یک دستاورد بزرگ برای نظام آموزش های شغلی در مقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته در زیر گروههای آموزشی مختلف تدوین و برای اجرا ابلاغ گردید.

سال قبل ۱۳۶ برنامه درسی مبتنی بر برنامه تحولی نیازآفرینی بازبینی شد
به گزارش بلاگ سان به نقل از ایسنا، دکتر اصغر کشت کار قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و دبیر علمی همایش نظام جامع آموزش مهارتی، اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها دانشگاهی است که ضمن استفاده از ظرفیت مدرسان آموزشی به صورت منحصر بفرد از ظرفیت مدرسان خبره و تجربی استفاده می نماید خبرگان دانشگاه علاوه بر دانش و آگاهی در حوزه تخصصی خود دارای مهارت و تجربه کافی بوده و از این ظرفیت در آموزش های مهارتی استفاده می نمایند هم اکنون حدود ۴۰ هزار مدرس با کد مدرسی فعال در دانشگاه مشغول به تدریس هستند که از مولفه های مهم نظام علمی کاربردی محسوب می شوند.
دکتر کشت کار اظهار داشت: تجهیزات موجود در مراکز مجری آموزش های علمی کاربردی متعلق به بخش خصوصی بوده ولی تحت نظارت دانشگاه و برابر با استاندارد های مندرج در برنامه های درسی علمی کاربردی می باشند، طراحی و تدوین برنامه های درسی این دانشگاه هم بعد از تحلیل شغل و با لحاظ شایستگی های حرفه ای با همراهی صاحب نظران حوزه شغلی صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: پارسال ۱۳۶ برنامه درسی مبتنی بر برنامه تحولی نیازآفرینی شامل ۱۲۵ برنامه جدید و ۱۱ برنامه بازبینی شده بعنوان یک دستاورد بزرگ برای نظام آموزش های شغلی در مقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته در زیر گروههای آموزشی مختلف تدوین و برای اجرا ابلاغ گردید.
دبیر علمی همایش نظام جامع آموزش مهارتی، مشارکت بخش خصوصی در آموزش مهارتی اضافه کرد: رویکرد و سیاست دانشگاه جامع علمی کاربردی برای توسعه مراکز، توجه به بحث تضمین اشتغال و پذیرش دانشجو به شرط اشتغال از ابتدا می باشد، با لحاظ طرح پایش و آمایش پارسال حدود ۲۵۰۰ کدرشته محل تعطیل و تعداد قابل توجهی کدرشته محل جدید و متناسب با نیاز بازار کار جایگزین برنامه های قبلی نظام آموزش شغلی کشور شد که این فعالیت ها حکایت از پویایی این نظام آموزشی در دانشگاه جامع علمی کاربردی دارد.
دبیر علمی این همایش ضمن تشکر از مشارکت فعال اعضا و ثمر بخش تلقی کردن مباحث عرضه شده، رهاوردهای کسب شده در این جلسه را عنوان نمود.
وی بیان نمود: با قوت به دنبال تعاملات برون سازمانی و مشارکت با صاحب نظران برای توسعه دانشگاه جامع علمی کاربردی هستیم و مصداق آن هم چند طرح اخیر مصوب ما در وزارت عتف و استقبال از آن برای افزایش مهارت حتی دانش آموختگان و دانشجویان و استقبال جامعه از آموزش های مهارتی است.
همینطور در این همایش دکتر فتحیان معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی و مدیران ستادی در محورهایی مانند برنامه ریزی درسی، گسترش، مدرسان، صلاحیت حرفه ای، دوره های کوتاه مدت و نظارت و ارزیابی به تشریح زیر مدلهای این مدل تحولی پرداختند.
در بخشی از این همایش علیرضا جمالزاده مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن پرداختن به شاخص ها و خصوصیت های برنامه درسی، بیان نمود: مهم ترین سرمایه انسان ها هستند. محور تمامی مباحث در آموزش مهارتی شغل است و شغل همواره درحال تغییر می باشد. پس این دگرگونی لازم است در تمام عناصر و وجوه برنامه ریزی آموزشی وضوح داشته باشد.
سپس کشاورز معاون دفتر گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی در مورد اصول بنیادین توسعه آموزش های علمی کاربردی مطالبی را مطرح و برمباحثی مانند نیازهای تخصصی شغلی متقاضی، مدیریت بر منابع و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات موجود کشور، داشتن و تأمین محیط واقعی کار برای آموزش و بعضی از دستاوردهای طرح آمایش نظام آموزش مهارتی در دریافت مجوز اجرای دوره های علمی کاربردی تصریح کرد.
وی ادامه داد: هم اکنون مجوز فعالیت ۵ مرکز آموزش علمی کاربردی جدید بر اساس برنامه تضمین اشتغال صادر گردیده است.
در ادامه دکتر فعال رئیس مرکز امور مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی و دبیر اجرایی این همایش ضمن تاکید بر نقش و اهمیت مدرس در نظام آموزش علمی کاربردی شرط موفقیت مدرس در یک تدریس اثر بخش را احراز شایستگی های حرفه ای در تدریس و توانایی انتقال آن به مخاطبان دانست.
وی مبحث مدرسان را در چهار بخش جذب و شناسایی، توانمند سازی، رتبه بندی و ارزیابی و انگیزش و نگهداشت مرور و انواع مدرسان آموزشی و خبره/تجربی را در دانشگاه جامع علمی کاربردی معرفی نمود.
تبیین نظام صلاحیت حرفه ای و نقش دانشگاه در این عرصه مبحث بعدی مطرح شده توسط دکتر معصومیان مدیرکل دفتر صلاحیت حرفه ای با مروری بر تعاریف و مفاهیم پایه در این حوزه به سبقه تاریخی نظام ها وچارچوب های صلاحیت حرفه ای بود.
وی در مورد تجربیات جهانی منتخب، سیر تکامل گفتمان صلاحیت حرفه ای، جایگاه قانونی صلاحیت حرفه ای مباحثی را مطرح و به تبیین نقش آموزش عالی در استقرار صلاحیت حرفه ای و کارکردهای آن پرداخت و اهم سیاست ها، اقدامات و برنامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی در این خصوص را برشمرد.
سپس دکتر بیگدلی سرپرست دفتر آموزش های کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی هم درمورد سیاست های آموزش های کوتاه مدت تخصصی مباحثی را مطرح و ضمن اشاره به اهداف، مزیت ها، تفاوت ها به دستاوردهای این آموزش در وضعیت کنونی پرداخت و اضافه کرد: این آموزش ها در عصر جدید که مشاغل نیازمند آموزش های مستمر و دایمی بروز، فارغ از چارچوب های طولانی هستند یک لزوم می باشد و همچون سیاست ها وراهبردهای این دانشگاه توسعه این گونه آموزش ها می باشد.
همینطور در قسمت دیگری از این همایش دکتر عباس صدری بعنوان یکی از بنیان گزاران و پیشکسوتان آموزش های مهارتی در کشور با هدف داشتن نگاه برون سازمانی به محورهای مورد بحث، ضمن بیان این نکته که مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی هر کدام سرمایه گران قدرتمندی برای کشورمان بودند و هستند و دغدغه مندی و دلسوزی آنان در قسمت های مختلف مشهود است، به عرضه یک مدل برای آموزش های شغلی پرداخت. وی به دانشگاه جامع علمی کاربردی برای داشتن رویکرد تحولی و نیروهای خبره و باتجربه تبریک گفتن و اظهار یقین کرد که این گونه آموزش ها ابزار مناسبی برای توسعه کشور می باشد.
سپس دکتر محمد تقی امان پور معاون اسبق آموزش و تحقیقات جهاد سازندگی تصریح کرد: قوی ترین و موثرترین آموزش های مهارتی در قسمت کشاورزی شکل گرفته است.
آموزش های علمی کاربردی کارآمد و اثربخش، توفیقات سه دهه گذشته این نظام آموزشی، توسعه کسب صلاحیت حرفه ای، لزوم تاسیس مدرسه حکمرانی صلاحیت حرفه ای بعنوان یک مرکز آموزش خصوصی در حوزه آموزش های علمی کاربردی، راه اندازی یک تعاونی ملی فراگیر متشکل از دست اندرکاران آموزش های صلاحیت حرفه ای کشور شامل دانشگاه جامع علمی کاربردی، فنی حرفه ای و دیگر آموزش ها که می توانند سهامداران این تعاونی و سرمایه گذار شریک در این شرکت دانش بنیان باشند، احتیاج به تحول وضعیت موجود صلاحیت حرفه ای برای هم افزایی و توانمندسازی کسب و کار در بازار از دیگر مباحث پرداخته شده در این همایش بود.
قابل ذکر است در ادامه این نشست یک روزه در چارچوب یک پنل تخصصی تعدادی دیگر از حاضران نظرات و پیشنهادهای خویش را در پشتیبانی از آموزش های مهارتی و ضروت توسعه این گونه آموزش ها و توجه به اسناد بالادستی برای تقویت این آموزش ها تبیین کردند و برخی از صاحب نظران حوزه آموزش های مهارتی نقطه نظرات خویش را پیرامون دو محور همایش بیان نمودند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، به منظور ایجاد تحول در نظام آموزش مهارتی و پیرو دستور مقام وزارت عتف، کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیاز محور ۳۱ خردادماه سالجاری با همیاری ۱۴ دانشگاه و سازمان های همیار با محوریت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می گردد و بناست تا نتایج حاصل از جمع بندی انجام شده در این همایش در کنگره ملی پیش رو عرضه شود.1402/02/19
10:22:19
0.0 / 5
445
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
sunblog