اعلام نتایج معادل سازی فعالیت آموزشی اعضای هیئت علمی تا 3 ماه آینده

به گزارش بلاگ سان، رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ضمن اشاره به طرح این مرکز برای مرتفع کردن مشکلات ارتقاء اعضای هیئت علمی مراکز مطالعات و توسعه برنامه درسی، اظهار داشت: ۷۰ درصد امور در ارتباط با این طرح انجام شده و نتایج معادل سازی فعالیتهای آموزشی اعضای هیئت علمی مراکز مطالعات و توسعه آموزش طی ۲ تا ۳ ماه آینده اعلام می شود.

اعلام نتایج معادل سازی فعالیت آموزشی اعضای هیئت علمی تا 3 ماه آینده
دکتر آیین محمدی در گفتگو با ایسنا، در رابطه با معادل سازی فعالیتهای آموزشی اعضای هیئت علمی علوم پزشکی اظهار داشت: میزان فعالیت اعضای هیئت علمی گروههای آموزشی به صورت کامل مشخص است. فعالیت اعضای هیئت علمی مراکز مطالعات و توسعه آموزش به صورت کلاسیک متناسب با آئین نامه ارتقاء نیست، در حالیکه این افراد، فعالیتهای گسترده ای انجام می دهند.
وی با اشاره به اینکه این احتمال وجود دارد که اعضای هیئت علمی در مراکز مطالعات و توسعه برنامه درسی نداشته باشند، تصریح کرد: این افراد تکالیف گوناگونی درمورد برگزاری کارگاه های آموزشی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی برعهده دارند.
رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در رابطه با نحوه عملکرد اعضای هیئت علمی مراکز مطالعات و توسعه آموزش توضیح داد: طرحی را با مشارکت ۱۸ دانشگاه برای این افراد راه اندازی کردیم. مجموعه فعالیت اعضای هیئت علمی مراکز مطالعات و توسعه آموزش جمع آوری شده و معادل سازی می شود. بعد از آنکه اطلاعات معادل سازی شد به هیئت ممیزه مرکزی اعلام می شود. در این طرح، ارزش گذاری عینی و تشویق اعضای هیئت علمی به منظور انجام کار آموزشی و توسعه آموزشی فراهم گشته است.
دکتر محمدی با اشاره به اینکه طرح مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می تواند مشکلات ارتقاء اعضای هیئت علمی مراکز مطالعات و توسعه برنامه درسی را مرتفع کند، اضافه کرد: ۷۰ درصد امور انجام شده است و نتایج معادل سازی فعالیتهای آموزشی اعضای هیئت علمی طی ۲ تا ۳ ماه آینده اعلام می شود.

حداقل های موردنیاز توانمندسازی به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ می شود
رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در پاسخ به این پرسش «آخرین وضعیت تدوین برنامه جامع توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در دو شاخع مجزا، شامل توانمدسازی مدیران ستادی معاونت آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی توسط کمیته رشد و بالندگی در چه مرحله ای قرار دارد؟» اظهار داشت: توانمدسازی در دو شاخه مجزا انجام شده است. سلسله برنامه های آموزشی مدیران مراکز توسعه آموزشی "EDC" و مدیران آموزشی برگزار کرده ایم.
وی در ارتباط با دوره های آموزشی برگزار شده توضیح داد: حدود ۵ دوره آموزشی برای مدیران برگزار کردیم و این دوره ها مورد استقبال مدیران قرار گرفت. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می خواست که تعامل خوبی در این دوره ها شکل بگیرد و بدین منظور دوره های آموزشی را با ظرفیت ۱۰۰ و حداکثر ۱۵۰ نفر شرکت کننده برگزار کردیم. این دوره های آموزشی در سال آتی هم ادامه می یابد.
دکتر محمدی یک برنامه جامع به منظور توانمدسازی اعضای هیئت علمی به رشته تحریر درآمده است، تصریح کرد: مقاطع تحصیلی در این برنامه جامع تفکیک شده اند. هدف از تدوین برنامه جامع این است، هنگامی که یک فرد متقاضی جذب در هیئت علمی می شود یا یک استاد دانشگاه می خواهد از «استادیاری» به «دانش یاری» ارتقاء یابد، حداقل های موردنیاز، اهداف آموزشی و سرفصل دروس برای این افراد درنظر گرفته شده باشد. این موضع تصویب شده و برای هیئت ممیزه مرکزی ارسال کرده ایم.
رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی افزود:. ما درنظر داریم که در زمینه آموزشی هم اقداماتی انجام دهیم و آنرا به دانشگاه ها ابلغ نماییم. در نظرداریم که فعالیت دانشگاه ها در زمینه توانمندسازی یکسان باشد. این موضع به این معنا نیست که دانشگاه ها در زمینه توانمنسازی محدود می شوند. حداقل های موردنیاز از جانب مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در زمینه توانمدسازی اعلام می شود و همینطور دانشگاه ها می توانند در هر موردی که می خواهند برنامه توانمدنسازی را اجرا کنند.

ماموریت های ویژه برای فعالیتهای قطب های علمی علوم پزشکی تعریف می شود
دکتر محمدی در رابطه با بازبینی آئین نامه ارزشیابی و تعیین وضعیت قطب های علمی دانشگاه های علوم پزشکی اظهار داشت: آئین نامه جدید، تدوین، تصویب و به دانشگاه ها ابلاغ گردیده است. برپایه آئین نامه جدید، تمام قطب های علمی کشور را از منظر امکانات، فعالیت ها، اعضای هیئت علمی و برون دادها مورد بررسی کامل و ارزیابی قرار دادیم. برخی از قطب های علمی توانستند مجوز «تمدید قطب» را کسب کنند.
رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی افزود: حدود 50 قطب علمی در کشور وجود داشت که 41 قطب توانستند پس ارزیابی های به عمل آمده، مجوز تمدید قطب را از آن خود کنند.
وی با اشاره به اینکه درنظر داریم مأموریت های ویژه برای این قطب ها تعریف نماییم، توضیح داد: آئین نامه بازبینی قطب ها نهایی و ارزیابی قطب ها برپایه این آئین نامه انجام و به مراکز ابلاغ گردید. درنظر داریم که مأموریت های ویژه برای قطب های علمی کشور تعیین نماییم که در ارزیابی های آینده بدانیم که یک قطب چه فعالیتهایی انجام داده ات و برای دست یابی به مرجعیت باید چه اقداماتی را انجام داده باشد.

متدهای نوین آموزشی باید وارد کشور شود/ به استفاده از روش های نوین اعتقاد داریم
دکتر محمدی در رابطه با لزوم تأمین اعتبار افزایش ظرفیت رشته پزشکی در دانشگاه ها اظهار داشت: ما در مرکز مطالعات وظیفه حفظ و ارتقاء آموزش پزشکی را بر عهده داریم. به منظور حفظ کیفیت آموزش پزشکی می بایست از روش های جدید آموزشی استفاده نماییم. روش های نوین آموزشی را باید وارد کشور نماییم که این متودهای آموزشی را می بایست آموزش داد و توانمندسازی کرد. دانشگاه ها باید نظارت شوند که به علت استفاده از متدهای جدید گرفتار افت نشوند.
وی افزود: قطعا، هنگامی که ظرفیت رشته های پزشکی افزایش خواهد یافت اما اعتبار مورد نیاز تخصیص داده نمی گردد، کیفیت آموزشی افت می کند. ما تلاش می نماییم که با بکارگیری روش های مختلف، کیفیت آموزشی را حفظ نماییم. به صورت مثال، آموزش مجازی که در دوران کرونا بکار گرفتیم. شاید بتوان گفت، ایران در زمینه ادامه فعالیت آموزشی دانشگاه ها پیشروترین کشور دنیا در دوران پاندمی کرونا بود. در ماه های نخست این بیماری، فعالیت آموزشی پیشرفته ترین دانشگاه ها متوقف گردید. به واسطه فراهم بودن زیرساخت های لازم، آموزش را در کمتر از 3 ماه به سمت آموزش مجازی تغییر دادیم و این مورد هیچ خللی در امر آموزش ایجاد نکرد.
رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تصریح کرد: درنظر داریم که از شبیه سازهای پزشکی، تکنولوژی های جدید، آموزش مجازی و روش های تدریس عمومی برای آموزش بهره ببریم. بدیهی و روشن است اگر اعتبار مورد نیاز افزایش ظرفیت پزشکی تأمین نشود بهره گیری از روش های نوین نمی تواند نتیجه مطلوبی حاصل کند.
وی اظهار داشت: ما به استفاده از آموزش مجازی صرف در تمام رشته ها و بخصوص علوم پزشکی اعتقاد نداریم. روش آموزشی مدنظر، آموزش ترکیبی است. یک طراحی آموزشی باید صورت گیرد به نحوی که مباحث نظری به صورت مجازی آموزش داده شود و دانشجو برای مباحث دیگر در محبط واقعی و در رویارویی با بیمار واقعی آموزش بییند. آموزش مجازی فقط سبب کاهش بار آموزشی می شود و دانشجو با آمادگی قبلی وارد محیط عملی می شود.
وی افزود: هنگامی که یک دانشجو می خواهد یک کار عملی را فرا بگیرد، مباحث نظریه را به صورت مجازی آموزش می بیند. بعد از آنکه مباحث نظری را آموزش دید، وارد مرحله کار با شبیه سازها می شود و در نهایت وارد عرصه کار عملی می شود. این موضع در تمام دنیا به این شکل است. ما به این موضع اعتقاد داریم و در دوران کروان دروس نظریه را به صورت مجازی عرضه دادیم. عرضه دروس نظری به صورت مجازی، هیچ خللی در قسمت عملی وارد نکرد.
منبع:

1402/02/21
12:44:39
0.0 / 5
275
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
sunblog