اعلام تغییرات هفتادمین آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی

بلاگ سان: بلاگ سان: مرکز سنجش آموزش پزشکی با انتشار اطلاعیه ای، تغییرات هفتادمین آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی را اعلام نمود.

اعلام تغییرات هفتادمین آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی
به گزارش بلاگ سان به نقل از ایسنا، بر این اساس، آزمون کتبی هفتادمین دوره دانش نامه تخصصی رشته های تخصصی بامداد روز پنج شنبه ۹ شهریور ماه در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب انجام می شود. همین طور آزمون شفاهی نیز از ۲۰ تا ۲۲ شهریور بر طبق جدول زمان بندی که در زمان اعلام نتیجه آزمون کتبی اعلام خواهد شد، برگزار می گردد.
ثبت نام در این آزمون که از ۱۴ مرداد ماه شروع شده، امروز پنج شنبه ۱۹ مرداد تمام می شود.
توجه: کلیه افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن جهت شرکت در آزمون از تاریخ اول تا چهارم شهریور به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و در صورت لزوم، در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام نمایند.
محل شرکت و کارت ورود به جلسه در آزمون کتبی داوطلبان بوسیله مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد. دانشگاه انتخابی توسط داوطلب برای شرکت در آزمون بعد از ثبت نام قابل تغییر نیست.
کارت ورود به جلسات امتحان کتبی در تاریخ های ۷ و ۸ شهریور ۱۴۰۲ بوسیله سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس http: //sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود. (داوطلب باید پرینتی واضح و خوانا از کارت تهیه نماید و در هنگام آزمون به همراه داشته باشد.)
آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به یک یا چند صورت از روش های KFP /PMP / OSCE /MMI و سایر روش های ارزشیابی مبتنی بر کامپیوتر یا ایستگاهی برگزار می گردد.آزمون شفاهی رشته تخصصی روان پزشکی باتوجه به ساختار آموزشی دارای دو مرحله آزمون مبتنی بر کامپیوتر و نیز آزمون شفاهی (ارزیابی بصورت مصاحبه، بر بالین بیمار است.
ضوابط و شرایط لازم جهت ثبت نام
کلیه دستیارانی که موفق به کسب قبولی در آزمون گواهینامه تخصصی سال ۱۴۰۲ شده اند بصورت مشروط مجاز به شرکت در هفتادمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شناخته می شوند.
تبصره: لازم است کلیه دستیارانی که بصورت مشروط در آزمون دانشنامه تخصصی شرکت می کنند، باقیمانده دوره تحصیلی خودرا در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم در خصوص اتمام دوره تحصیلی خودرا ارایه کنند. اعلام قبولی در آزمون مذکور به سایر مراجع منوط به ارائه این گواهی خواهد بود.
تبصره: افرادی که به آزمون گواهینامه تخصصی سالجاری معرفی نشده و یا دارای شرایط دریافت گواهینامه تخصصی شناخته نشده اند، به عنوان مردود آزمون گواهینامه تخصصی تلقی شده و بدیهی است مجاز به شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی سالجاری نیستند.
تبصره: آن دسته از دستیاران رشته جراحی عمومی که مبتنی بر صورت جلسات ابلاغی بدلیل عدم تکمیل لاگ بوک، به طور مشروط در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت کرده و موفق به کسب حد نصاب قبولی در آزمون مذکور شده اند، مجاز هستند کماکان به طور مشروط در آزمون دانشنامه تخصصی نیز شرکت نمایند. اعلام نتایج ایشان در آزمون دانشنامه تخصصی بعد از تکمیل لاگ بوک و احراز سایر شرایط فراغت از تحصیل خواهد بود.
آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که پرونده تحصیلی آنان به تائید کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی هیات ممتحنه رشته مربوطه رسیده و بوسیله مرکز خدمات آموزشی واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی شناخته شوند، باید باتوجه به مفاد این دستورالعمل و در زمان ثبت نام بوسیله سایت مذکور مراحل ثبت نام را به عمل آورده و معرفی نامه خود برای شرکت در آزمون را به همراه سایر مدارک ارسال نمایند.
هیچگونه ثبت نامی بوسیله دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و بدون معرفی نامه صورت نمی پذیرد (معرفی نامه از جانب مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت).
داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی که فارغ التحصیل گواهینامه تخصصی در سال های قبل هستند در هنگام ثبت نام برای شرکت در آزمون مربوطه (اعم از مراحل کتبی و یا شفاهی) ملزم به ارائه گواهی اشتغال بکار گرفتن شده از محل خدمت ضریب K به تاریخ روز و یا گواهی اتمام خدمات مربوطه با تائید معاونت درمان دانشگاه محل خدمت به همراه سایر مدارک هستند.
کلیه دستیاران واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی ملزم به ارائه تائیدیه از دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل آموزش هستند.
با توجه به تصمیم کمیسیون هفت نفره ۹ آذرماه ۱۳۸۱ زمان آزمون جهت جانبازان شرکت کننده در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی (با درصد جانبازی ۲۵ درصد و بالاتر) باتوجه به وضعیت جسمانی آنها و بنا به تشخیص شورای آموزش دانشگاه محل تحصیل تا ۲۵ درصد مدت مفید زمان معمول قابل افزایش است.
حدنصاب نمره قبولی آزمون دانشنامه تخصصی
آزمون دانشنامه تخصصی در دو قسمت کتبی و شفاهی انجام می شود. حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی ۷۰ درصد نمره کل آزمون کتبی و ۷۰ درصد نمره کل آزمون شفاهی خواهد بود.
افرادی که موفق به کسب ۷۰ درصد از نمره کل آزمون کتبی شوند (نمره ۱۰۵ از نمره کل ۱۵۰) به عنوان قبول شده آزمون کتبی دانشنامه تخصصی محسوب و نمره مکتسبه ایشان در مرحله آزمون شفاهی مورد احتساب قرار خواهد گرفت.
جهت تعیین نفرات برتر، نمره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با ضریب ۲ و نمره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی با ضریب یک (با در نظر گرفتن تبصره ذیل قسمت ب بند ۶) معدل گیری و مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
توجه: تعداد دفعات شرکت در مرحله کتبی آزمون دانشنامه تخصصی دارای محدودیت نیست.
نحوه شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی
کلیه داوطلبانی که در این دوره موفق به کسب حدنصاب قبولی آزمون کتبی دانشنامه تخصصی شده اند و نیز کلیه افرادی که در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دوره های گذشته قبول شده اند (چنانچه بیش از ۵ سال از قبولی آزمون کتبی آنان سپری نشده باشد)، می توانند با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی (که بصورت KFP /PMP / OSCE /MMI و سایر روشهای ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر کامپیوتر برگزار می شود) ثبت نام و شرکت نمایند.
با توجه به این که اعتبار قبولی آزمون کتبی دانشنامه تخصصی ۵ سال است، داوطلبانی که از قبولی ایشان در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی بیش از ۵ سال قبل و موفق به کسب قبولی در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی نشده اند، ملزم به شرکت مجدد در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی هستند.
برای مقالات پژوهشی که در رابطه با رشته تحصیلی مربوطه توسط دستیار، در طول دوره دستیاری در یکی از مجلات معتبر علمی – پژوهشی به چاپ رسیده و یا پذیرفته شده باشد، و نیز پایان نامه دستیاران بر طبق دستورالعمل ضمیمه و با نظر هیات ممتحنه حداکثر تا ۱۰ نمره بعد از کسب نمره قبولی در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به نمره آزمون شفاهی دستیار موصوف (در صورت تائید هیات ممتحنه) اضافه خواهد شد. اعتبار مجلات از جانب هیات ممتحنه تعیین می شود.
تبصره: نتیجه ارزشیابی مقالات با رای هیات ممتحنه در صورتجلسه آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی رشته مربوطه تعیین می شود و لازم است داوطلبان در صورت داشتن تمایل یک نسخه و یا کپی از مقاله و پایان نامه خودرا به همراه مستندات پذیرش آن از طرف مجلات معتبر که به تائید کتبی مدیر گروه آموزشی و یا معاون پژوهشی دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد در مهلت مقرر بعد از اعلام نتیجه آزمون کتبی در سایت اینترنتی مرکز سنجش، با درج کد رهگیری بارگذاری کنند.
دستیاران باید از ارسال و یا تحویل مقاله یا پایان نامه در زمان ثبت نام، به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و یا سایر افراد حقیقی و حقوقی اجتناب کنند.
توجه: کلیه مدارک ارسالی داوطلبان بررسی خواهد شد و هرگونه نقص مدرک، منجر به عدم مجوز شرکت در آزمون و عدم صدور کارت خواهد شد.
مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی که باید اسکن و ارسال شوند در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی درج شده است.
هزینه ثبت نام در هفتادمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه ۱۴۰۲
مبلغ ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال (۳۲۰ هزار تومان) برای داوطلبانی که برای بار اول در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند.
مبلغ ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال (۶۴۰ هزار تومان) برای داوطلبانی که برای دومین بار در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند.
مبلغ ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال (یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان) برای داوطلبانی که برای بار سوم و یا بیشتر در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند.
مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال (یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان) برای افرادی که صرفا" در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی شرکت می کنند.
ارسال مجدد مدارک مورد نیاز فوق الذکر جهت کلیه داوطلبانی که در دوره های گذشته در آزمون شرکت کرده اند الزامی است. هیچیک از مدارک ارسالی و همین طور وجوهی که جهت ثبت نام پرداخت می شود قابل استرداد نیست.
داوطلبان شرکت کننده در آزمون دانشنامه تخصصی دقت لازم در ارسال کلیه مدارک را بعمل آورند. نقص هرگونه مدرک و عدم تایید آنها منجر به عدم صدور مجوز شرکت در آزمون خواهد شد.
داوطلبان می توانند از تاریخ اول تا چهارم شهریور ۱۴۰۲ نتیجه بررسی مدارک خودرا بوسیله سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی پیگیری کنند.
قابل توجه دستیاران رشته لطمه شناسی:
آزمون دانشنامه تخصصی رشته لطمه شناسی (کتبی و شفاهی) برای کلیه داوطلبان الزاما" بصورت Combined خواهد بود.
قابل توجه دستیاران رشته جراحی عمومی، بیماریهای داخلی، کودکان و بیهوشی:
وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مراحل تکمیل ظرفیت در رشته های مورد نیاز فوق تخصصی با رعایت سایر مقررات از بین قبول شدگان هر دو مرحله کتبی و شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی در رشته های جراحی عمومی، بیماریهای داخلی، کودکان و بیهوشی به عمل خواهد آمد.
افراد متقاضی شرکت در مراحل تکمیل ظرفیت فوق تخصصی باید مراتب تمایل خودرا با انتخاب در فرم ثبت نام اینترنتی شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی اعلام کنند.
منبع:

1402/05/20
15:23:53
0.0 / 5
292
تگهای خبر: آموزش , اینترنت , بازی , حقوقی
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۴
لینک دوستان بلاگ سان
sunblog