در میزگرد مهر مطرح شد؛

چگونگی دستكاری آمارهای جمعیتی در كشور

به گزارش بلاگ سان رئیس شورای راهبردی جمعیت اظهار داشت: طی سالهای اخیر انجام دستكاری آماری از طرف دستگاه های داخلی و اعلام اطلاعات غلط به سازمان های بین المللی منجر به محاسبات اشتباه و مشكلات جمعیتی شده است.

چگونگی دستكاری آمارهای جمعیتی در كشور

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: سال هاست که رسانه های کشور بیش از هر زمان دیگری به ۳۰ اردیبهشت ماه و روز ملی جمعیت می پردازند. این اتفاق بعد از هشدارهای فراوان کارشناسان این حوزه در خصوص بحران کاهش جمعیت و افزایش سالمندی رخ داده اما امسال این روز جدی تر از تمام سال های پیش است؛ چونکه در سال ۹۸ برای اولین بار در تاریخ کشور و باوجود تذکرات رهبر معظم انقلاب و کارشناسان، نرخ رشد جمعیت کشور به زیر ۱ درصد رسید و این مساله خبر از حرکت فاکتورهای جمعیتی کشور به سمت انقراض نسل می دهد.
در همین خصوص میزگردی با موضوع بررسی وضعیت جمعیتی کشور با حضور محمدجواد محمودی رئیس شورای راهبردی جمعیت و عضو هیئت علمی وزارت علوم و کبری خزعلی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در خبرگزاری مهر، اجرا شد. در این میزگرد مسائلی پیرامون دستکاری در فاکتورهای آماری توسط دستگاه های داخلی و بررسی نرخ باروری کشور عنوان شد.
در ابتدای این جلسه محمودی عضو هیئت علمی وزارت علوم اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال قبل برآوردهای آماری از وضعیت رشد جمعیت را پیش بینی کرده بود و به دستگاه ها نیز از نزول نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد آگهی داده بود.
وی با توضیح درباره فاکتورهای آماری اظهار داشت: سال ۹۴ تعداد یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در کشور داشتیم، سال ۹۵ این رقم به یک میلیون و ۵۲۸ هزار تولد، سال ۹۶ به یک میلیون و ۴۹۰ هزار، سال ۹۷ به یک میلیون و ۳۶۶ هزار تولد و سال ۹۸ به یک میلیون و ۱۹۶ هزار تولد رسیده ایم و این یعنی روند کاهش نرخ رشد جمعیت از سال ۹۴ شروع شده بطوریکه تعداد تولدها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ با کاهش حدود ۱۳ درصدی به شدت کاهش یافته است.
عضو هیئت علمی وزارت علوم با اعلان اینکه سال ۹۸ نرخ زاد و ولد ۱۴.۴ درصد بوده است اظهار داشت: این در حالیست که در همین سال نرخ مرگ ومیر ۴.۹ بوده است. تفاضل این دو رقم نرخ رشد جمعیت را نشان میدهد که به زیر یک درصد رسیده است. البته اگر نرخ رشد جمعیت واقعی را در نظر بگیریم، این رقم پایین تر است چونکه حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد موارد فوتی در کشور بموقع ثبت نمی گردد.

محمودی با تاکید بر اینکه برمبنای پیش بینی ها سال ۱۴۲۰ نرخ رشد جمعیت به صفر می رسد بیان کرد: بهترین نرخ رشد جمعیت برای یک اقتصاد مولد بین ۰.۵ و ۲.۵ است که باتوجه به آمارهای کنونی تا چندین دهه آینده نرخ رشد جمعیت ما به صفر خواهد رسید و این یعنی جمعیت کشور به سمت انقراض خواهد رفت.
عضو هیئت علمی وزارت علوم با اشاره به عوامل مؤثر در کاهش جمعیت بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب طبق قانون برنامه اول توسعه نرخ باروری ۶.۵ درصد به ازای هر زن بود و برمبنای فتوای برخی فقها جواز اجرای طرح کنترل جمعیت داده شد با این هدف که این رقم تا سال ۹۰ به رقم ۴ برسد. طرح کنترل جمعیت سال ۶۸ شروع شد اما بجای اینکه نرخ باروری در سال ۹۰ به رقم ۴ برسد در سال ۷۱ به این رقم رسید و سپس سال ۷۹ نرخ باروری کشور به عدد ۲ و کمتر از نرخ جانشینی رسید که تمامی این موارد موجب بروز پدیده سالمندی در سال های کنونی و کاهش جمعیت در دهه های آتی خواهد شد.
دستکاری های آماری توسط دستگاه های داخلی عامل کم تحرکی مسئولان در مسائل جمعیتی
محمودی با اعلان اینکه یکی از علت های مهم کاهش حساسیت مسئولین در رابطه با موضوعات جمعیتی، در ایران ناشی از شیطنت و دستکاری دستگاه های داخلی در آمارهای جمعیتی بمنظور عادی نشان دادن وضعیت جمعیتی است، گفت: متأسفانه دستکاری های آماری توسط دستگاه های داخلی و ارسال آمارهای غلط به سازمان های بین المللی سبب بروز این مشکل شد، بطوریکه به سبب اعلام اعداد غلط به سازمان ملل، این تصور در میان مسئولان دولتی به وجود آمده شد که در ایران مشکل خاص جمعیتی وجود ندارد.
در جدول زیر نتایج پیش بینی تعداد جمعیت ایران برای سال ۱۴۸۰ برمبنای سه سناریو، در گزارش سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۲، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ به صورت خلاصه نشان داده شده است.
مقایسه پیش بینی تعداد جمعیت ایران (هزار نفر) برمبنای سه سناریوی سازمان ملل در سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۲، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ برای سال ۱۴۸۰

گزارش سازمان ملل
حد پایین
حد متوسط
حد بالا

۲۰۱۰
۳۱.۳۹۷
۶۲.۰۵۹
۱۰۹.۱۹۵
دستکاری شده
۲۰۱۲
۵۵.۱۶۵

۹۴.۳۲۴
۱۵۱.۳۰۸

۲۰۱۵
۳۹.۹۵۲

۶۹.۶۳۷
۱۱۲.۰۴۶

۲۰۱۷
۴۲.۳۹۲
۷۲.۴۶۲
۱۱۵.۲۸۴

دستکاری شده
۲۰۱۹
۶۴.۹۹۶
۹۸.۵۸۸
۱۴۳.۳۶۲

وی توضیح داد: همچنانکه ملاحظه می شود، بازبینی سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ تفاوت معناداری با پیش بینی های ۲۰۱۰، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ سازمان ملل دارد. سازمان ملل در بازبینی سال ۲۰۱۲ باتوجه به استفاده از منابع غیررسمی میزان باروری کل را ۱.۸۹ فرزند به ازای هر زن در محاسبات خود ملاک قرار داده بود، که بالاتر از میزان اعلام شده از جانب مرکز آمار ایران (۱.۷۵) است. همین طور در بازبینی سال ۲۰۱۹ باتوجه به استفاده از منابع غیررسمی مجدداً میزان باروری کل را بر خلاف آمارهای رسمی ۲.۱۵ فرزند به ازای هر زن را در محاسبات خود ملاک قرار داده است، که بالاتر از میزان اعلام شده از جانب مرکز آمار ایران (۲.۰۱) می باشد. پس نتایج بدست آمده در بازبینی سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ تفاوت فاحشی را با پیش بینی های بازبینی شده سازمان ملل در سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ نشان میدهد.
پرده برداری وزیر بهداشت از دستکاری های آماری
این عضو هیئت علمی وزارت علوم اشاره کرد: این مساله همان امری است که چندین ماه پیش آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب از آن پرده برداشت و نسبت به دستکاری های آماری انتقاد نمود. آقای دکتر نمکی در نامه خود خطاب به رهبر معظم انقلاب در این زمینه نوشتند: «مهمترین مؤلفه ارزشیابی جمعیت، میزان باروری کل (TFR) است که در سال ۱۳۹۵ این شاخص را ۲.۰۱ اعلام نمودند، سپس با رایزنی هایی که انجام دادند این عدد به ۲.۱ ارتقا یافت. تحلیل علمی این رقم یعنی آنکه مسئولین نظام نباید بدین حد نگران باشند و ما به بالاتر از سطح جایگزینی رسیده ایم. نخستین گام اینجانب و همکارانم تشکیک نسبت به این ارقام بود که می تواند حاصل یک اشتباه محاسباتی و یا خدای ناکرده محصول یک غرض ورزی مبتنی بر نیات غیر منطبق با مصالح ملی باشد. در امتداد اقناع و اغنای علمی کارشناسان این عرصه در کشور، بحث های فراوانی صورت گرفت تا متفقا عدد ۱.۸۴ مورد توافق همگان قرار گرفت که باز هم بسیار کمتر از سطح جانشینی و موید صحت نگرانی عالمانه حضرتعالی است.»


محمودی با اعلان اینکه یکی از علل کم بودن رقم مرگ و میر ناشی از کرونا در کشورهای در حال توسعه بویژه ایران جوان و میان سال بودن جمعیت است، بیان کرد: هم اکنون شاهد این هستیم که کشورهای توسعه یافته با وجود رعایت فاصله گذاری اجتماعی، آمار مرگ و میر بسیار بالایی در کرونا دارند، این در حالیست که در کشور ما این رقم به نسبت، بسیار پایین است و علت اصلی آن ساختار جمعیت ماست، در صورتیکه اگر همین بیماری در دهه های آینده در کشور شیوع یابد به سبب افزایش سالمندی در کشور، تلفات ناشی از بیماری کرونا بشدت کشورهای اروپایی هم اکنون خواهد شد. وی با اعلان اینکه در سال ۱۴۳۰ یک سوم جمعیت ایران بالای ۶۰ سال خواهد بود، خواهان توجه جدی همه ارکان نظام برای اجرایی شدن سیاست های کلی جمعیت و تصویب فوری طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده می باشد.
وقوع تله باروری در تهران
عضو هیئت علمی وزارت علوم در پاسخ به این پرسش که برای بهبود وضعیت جمعیتی ایران چه باید کرد، گفت: هم اکنون چاره پیش رو برنامه ریزی هدفمند و شناسایی شده برای تدوین بسته سیاستی برای پشتیبانی از والدین و جوانان برای فرزند آوری و ازدواج است. چونکه بعنوان مثال نرخ باروری در شهر تهران ۱.۱ فرزند به ازای هر زن است و این در حالیست که نرخ باروری پایین تر از ۱.۳ فرزند اصطلاحاً «تله باروری» نامیده شده و به عقیده کارشناسان انقراض نسلی را به دنبال دارد، به همین دلیل دولت باید با برنامه ریزی هدفمند مشوق های مالی را متناسب با استان های مختلف و سطح مالی متفاوت استانها اعطا کند.
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به کجا رسید؟
محمودی با اشاره به طرح جامع تعالی خانواده نیز بیان کرد: این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب گردید و به صحن علنی رفت اما تا به امروز بررسی نشده و دلیل آن اعتقاد نداشتن بعضی از نمایندگان بویژه هیأت ریسه به موضوعات جمعیتی و اهمیت آن بوده است. حال از شماری از نمایندگان وعده گرفته ایم که به محض ورود به مجلس در هفتم خرداد این طرح را که بسیار برای کشور حیاتیست پیگیری کنند.
وی با اعلان اینکه یکی از علل اصلی کاهش فرزندآوری در ایران مسائل فرهنگی است بیان کرد: اصلی ترین عامل کاهش جمعیت مشکلات اقتصادی نیست، بلکه غالب شدن سبک زندگی غلط و غربی در جامعه است چونکه متأسفانه خانواده های ثروتمند و سطح بالا تمایل کمتری به فرزندآوری دارند اما این مساله در خانواده های متوسط و یا دارای مشکلات اقتصادی کاملاً بالعکس است. در حقیقت سبک زندگی و ذهنیت افراد نسبت به فرزندآوری تغییر کرده است.
قرنطینه سبب افزایش موالید نخواهد شد
عضو هیئت علمی وزارت علوم با اعلان اینکه این تصور که قرنطینه سبب افزایش موالید در سال آینده خواهد شد، گفت: این تصور غلط است چونکه به سبب رعایت نکات بهداشتی روابط کاهش یافته و به سبب تغییر سبک زندگی و توافقات زوجین، در صورت وقوع حاملگی نیز به سبب ترس از انتقال بیماری کرونا اغلب به سقط منجر خواهد شد.
محمودی اشاره کرد: برای ایجاد تحول در فاکتورهای جمعیتی کشور باید مشوق های اقتصادی کافی به خانواده ها داده شود و از طرف دیگر اقدامات فرهنگی به صورت جدی توسط تمامی دستگاه ها انجام می شود. این امر کاملاً وابسته به حاکمیت است و نیاز به ورود دستگاه های متولی دارد
خزعلی: فشارها منجر به گرفتن اختیارات دکتر اکبری شده است
در ادامه این جلسه کبری خزعلی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به توقف پروژه جمعیت در وزارت بهداشت بیان کرد: متأسفانه هم اکنون کارهای آقای اکبری بعنوان نماینده وزیر بهداشت در موضوع جمعیت متوقف شده و حتی دفتر ایشان در وزارت خانه نیز از وی گرفته شده است. خیلی از نامه های آقای دکتر اکبری و دستورات وی در مدیریت میانی وزارت بهداشت متوقف می شود و حتی به دفتر وزیر نیز نمی رسد. بعضی از نامه ها نیز به دفتر وزیر می رسد اما همان مدیریت میانی وزارت خانه، مانع از رسیدن نامه های اجرایی به شخص وزیر می شود.
خزعلی با تاکید بر اینکه متوقف شدن اختیارات مسئول پروژه جمعیت، ناشی از فشار برخی جریانات است، اشاره کرد: تمامی این اقدامات در جهت ادامه اجرای طرح کنترل جمعیت و اجرای هدف ۳ در سند ۲۰۳۰ است.
وی اضافه کرد: برمبنای تأکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع جمعیت قرار بود مسائل و ابزارهای مربوط به طرح کنترل جمعیت بطور کلی حذف شود، این در حالیست که شاهد توزیع اقلام کنترل جمعیت و اقدامات دیگر در این استان همچون غربالگری های پرخطر برای بانوان حامله هستیم.
قتل ۹۲ هزار جنین طی سه ماه گذشته
وی با اعلان اینکه در سه ماه اخیر ۹۲ هزار سقط غیر درمانی و غیراستاندارد در کشور رخ داده است، اظهار نمود: سال ۹۲ از طرف وزارت بهداشت اعلام گردید که روزانه هزار سقط غیر درمانی و جنایی در کشور انجام می شود که آقای دکتر اکبری اعلام نمودند این رقم دو برابر یعنی روزی ۲ هزار سقط است.
خزعلی اشاره کرد: برمبنای آمارها، سالانه حدود ۶۸۰ سقط غیر درمانی و غیرقانونی در کشور در حال انجام می باشد و این امر یک جنایت بزرگ از طرف مادران و افراد سقط کننده است. همانطور که مردم و مسئولین نسبت به فوت ۷ هزار نفر بر اثر کرونا طی ۳ ماه گذشته اظهار نگرانی کردند باید به مرگ قریب به ۹۲ هزار جنین طی سه ماه گذشته توجه نمایند.
غربالگری دوران حاملگی در ایران غیراصولی است
وی با اعلان اینکه غربالگری های غیراستانداردی در کشور در حال انجام می باشد و هیچ کجای جهان این شیوه از غربالگری را نمی پذیرد، اشاره کرد: اما متأسفانه در کشور ما این امر هماهنگ با برنامه کنترل جمعیت در حال انجام می باشد. برمبنای مطالعات پزشکی ۲۹ بیماری در معرض مادرانی که مبادرت به این غربالگری می کنند قرار دارد و از طرف دیگر خطر سقط جنین در اثر آن بسیار بالاست.

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده اضافه کرد: درباب غربالگری ها آنچه که علمی و امر رایج جهانی است می پذیریم اما اگر موضوعی غیر از آن به ما تحمیل شود قبول نخواهیم کرد. هم اکنون طرح غربالگری برای همه مادران اجبار است این در حالیست که در سطح جهان تنها در شرایط خاص و در مواردی برای بانوان بالای ۴۰ سال و مبتلا به بیماری های خاص غربالگری صادر می شود اما در ایران به صورت الزامی برای تمام بانوان حامله انجام می شود.
خزعلی گفت: برمبنای اعلام مرکز ملی مدافع حقوق بانوان شکایاتی درباره وجود خطا در طرح غربالگری و تولد فرزندانی دارای مشکلات ذهنی اعلام شده که با وجود غربالگری تشخیص داده نشده بعلاوه وزارت بهداشت مدعی است که با وجود غربالگری ها نقص برخی نوزادان دارای سندروم دان نشان داده نشده و انجام آن برای همه غیرضروری است.
وی با اعلان اینکه سقط های درمانی و در محدوده علم و شرع هیچ مانعی ندارد، بیان کرد: اما متأسفانه روزانه در حال از دست دادن شماری از جنین های سالمی هستیم که می توانند آینده کشور را بسازند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده بعد از ارسال نامه وزیر بهداشت به رهبری اعلام نمود: بعد از این نامه اقداماتی خوب در حوزه جمعیت از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شد که همکاری بیشتر با وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی همچون آن است. برخی دستگاه های غیردولتی همچون نیروهای مسلح نیز همکاری خوبی درباب ارائه مشوق ها به زوجین و انجام اقدامات فرهنگی برای ترغیب به فرزندآوری انجام داده اند اما متأسفانه دستگاه های دولتی مقاومت خاصی در مقابل اجرای سیاست های جمعیتی دارند و از طرف دیگر در حال اجرای برنامه کنترل جمعیت در امتداد سند ۲۰۳۰ هستند.


منبع:

1399/03/11
22:48:49
5.0 / 5
1885
تگهای خبر: برنامه , رسانه , رمان , فرهنگی
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
لینک دوستان بلاگ سان
sunblog