یك استاد دانشگاه كالیفرنیا :

تبعیض ها ضد زنان مسلمان و محجبه در آمریكا همچنان ادامه دارد

به گزارش بلاگ سان یك استاد دانشگاه كالیفرنیا اظهار داشت: علیرغم وجود قوانین آزادی پوشش و فعالیت اجتماعی در آمریكا، هنوز تبعیض ها ضد حقوق بانوان مسلمان ادامه دارد.

تبعیض ها ضد زنان مسلمان و محجبه در آمریكا همچنان ادامه دارد

محسن تاجر استاد و عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و علوم چارلز آر درو کالیفرنیا و از محققان امور اقلیت ها در آمریکا، در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت زنان مسلمان در آمریکا اظهار داشت: تبعیض ضد زنان مسلمان در کشورهای غیر مسلمان علیرغم مقررات بین المللی جهت آزادی در پوشش، حضور در جامعه، تحصیل و اشتغال همچنان از مشکلات بارز این قشر است. سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که تداوم این تبعیض ها شامل رفتارهای خشونت آمیز، تحقیر و عدم اشتغال و تحصیل اتفاقی است یا ریشه در موارد دیگری دارد. به جهت اینکه بتوانیم به تبعیض ضد زنان مسلمان در آمریکا نگاهی داشته باشیم ابتدا باید ببینیم ریشه تبعیض در فرهنگ آمریکایی چیست. همانطور که می دانیم آمریکا یک کشور سرمایه داری است و از ابتدا با برده داری بنیان نهاده شده و حدود ۳۰۰ سال قبل، اروپاییان به زور وارد آمریکا شدند و سیاهپوستان آفریقا را با کشتی برای بهره کشی و نیروی کار به آمریکا منتقل کردند و کمتر از ۶ دهه است که برده داری در آمریکا متوقف شده است.
بازرگان با اشاره به اینکه یک نمونه ظلم به زنان سیاه پوست مساله افراد دورگه است، خاطرنشان کرد: افراد دورگه در آمریکا حاصل ازدواج افراد سفیدپوست و سیاه پوست هستند که در ۶۰-۷۰ سال قبل رخ داده است اما دورگه هایی که مربوط به پیش از این تاریخ هستند نتیجه تجاوز به زنان سیاه پوستی هستند که به اجبار به آمریکا آورده شده بودند. زنان مجرد یا متأهلی که جز مایملک سفیدپوست برده دار محسوب می شدند و از تعرض اربابان خود در امان نبودند. سیاه پوست ها از هر لحاظ جز در مذهب خود تحت کنترل ارباب بودند. از آنجایی که اروپایی ها خودشان هم از اروپا به آمریکا مهاجرت کرده بودند و به نحوی از مذهب سختگیرانه قرون وسطی فراری بودند اما به هر حال مذهبی بودند در مورد این سازمان سیاهپوستان می گفتند خودمان از مذهب تحمیلی فرار کرده ایم چرا مذهب را به سیاهپوستان تحمیل کنیم؟
تبعیض های حکومتی نسبت به مسلمانان و حمله به زن مسلمان
بازرگان با اشاره به اینکه تبعیض و خشونت حکومت ضد مسلمانان، حمله به مسلمانان را در جامعه ایجاد کرد، بیان نمود: مثلاً می بینیم که یک زن مسلمان محجبه سفیدپوست مورد حمله یک جوان سفیدپوست قرار می گیرد تا جایی که گرفتار جراحات جدی شد علیرغم اینکه آن جوان را محاکمه کردند اما در رسانه رفتار خشونت آمیز او را توجیه کردند و آنرا نوعی ترس و هراس طبیعی مردم آمریکا از مسلمانان نشان دادند.

وی عنوان کرد: به عقیده من دو جبهه ضد زنان مسلمان می جنگند یکی آمریکا و پروپاگاندای رسانه ای آن و دیگری رفتارهای افراطی و خشونت آمیز ضد زنان مسلمان در کشورهایی چون عربستان و… است.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی و علوم چالرز آر درو خاطرنشان کرد: رسانه آمریکایی بسیار هوشمندانه و هدفمند این خشونت ها را به تصویر می کشد مثلاً از یک طرف می گوید ببینید مردان مسلمان چه رفتارهای خشونت آمیزی با زنان خود دارند از سوی دیگر به جای آنکه با زن مسلمان همدلی کند او را به خاطر تعلق به چنین جامعه ای تحقیر می کند و می گوید تو مستحق چنین رفتاری هستی چون مسلمانی. به این شیوه هم مرد و هم زن مسلمان و هم اسلام را تخطئه می کنند.
اهانت به زنان مسلمان بیشتر از مردان است
بازرگان اضافه کرد: ریش داشتن یا چهره عرب، پاکستانی یا جنوب غرب آسیایی داشتن سمبل مسلمانی است شاید به خاطر قوانین به افراد تهاجم فیزیکی نکنند اما مورد تهاجم نگاهی قرار می دهند و بی احترامی می کنند.

وی با اشاره به اینکه این حساسیت ها نسبت به زنان مسلمان بیشتر است اظهار داشت: زنان مسلمان چون روسری و حجاب دارند بیشتر مورد آزار و اذیت واقع می شوند باآنکه قانون اساسی آمریکا اجازه آزادی مذهب و پوشش داده است اما اتمسفری که حکومت در جامعه بوجود آورده کار را به جایی رسانده که نسل دوم زنان مسلمان چندان دنبال حجاب و روسری نیستند و مجبورند از این گزینه صرف نظر کنند شاید در خانه نماز بخوانند و مناسک دینی را به جا بیاورند اما در خارج از منزل کتمان می کنند.
تحقیر زنان در جامعه غربی به علت داشتن حجاب
این استاد دانشگاه علوم پزشکی و علوم چالرز آر درو با اشاره به اینکه چنانچه زن مسلمانی در آمریکا اسم مسلمان هم داشته باشد کارش سخت تر می شود، عنوان کرد: مثلاً زنی با اسم فاطمه در بانک استخدام می شود و با آنکه مسلمان است بدون حجاب سر کار حاضر می شود و متمدن و به روز به نظر می آید در عین حال زن دیگری با نام اسماً در دانشگاه با حجاب فعالیت دارد این مورد سبب تحقیر زن محجبه می شود چون آن جامعه به زن محجبه می گوید چرا فاطمه فهمید اما تو نفهمیدی؟ پس تو مستحق تو سری خوردن هستی. البته این نوع برخوردها با مردان کمتر است چون نمود فیزیکی کمتری نسبت به زنان دارند. بنابراین نگاه تبعیضی نسبت به زنان مسلمان در کنار نژادپرستی و نگرش منفی به سالمندان همچون تبعیض های جامعه آمریکایی است.
بازرگان با اشاره بر اینکه شاید عده ای بگویند پس زن مسلمانی که در کنگره آمریکا با حجاب حضور دارد را چگونه توجیه می کنید، توضیح داد: لازم است دقت کنیم در حوزه انتخاباتی که او انتخاب شده جمعیت مسلمانان و اقلیت ها زیاد است بنابراین حکومت اجازه داد بالا بیاید. اگر یک استاد دانشگاه پشت تریبون بگوید ترامپ یک احمق است هیچ کاری ضد او نمی توانند بکنند اما وقتی همین حرف ها را نماینده زن مسلمان در کنگره آمریکا بزند مورد اعتراض شدید سناتورهای کنگره قرار می گیرد و سپس رسانه ها روی نقاط ضعف او سوار می شوند تا دیگر کسی جرأت رأی دادن به زن مسلمان را نداشته باشد.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: مساله تبعیض و برتر انگاشتن نژاد سفیدپوست در تار و پود و ضمیر جامعه آمریکایی است و گاه شدت این نژادپرستی در آمریکایی ها بیشتر از اروپایی ها است. شرایط سیاهپوستان در آمریکا از ابتدا شرایط بسیار دشواری بوده است به صورتی که بیشترین کارهای سخت، معدن داری و کارگری بر دوش سیاهپوستان انجام شده و دارای زندگی های دسته جمعی و فاقد امکانات معمول شهروندی بوده است. تمام جهات زندگی برده سیاه پوست تحت نظر ارباب سفیدپوست بود و به شدت کنترل می شدند.
وی با اشاره به اینکه آمریکا سیستمی ساخته که حتی برده هم در مذهب آزاد است اما چه اتفاقی می افتد که دست به مقابله با اسلام می زند، اضافه کرد: خیلی از سیاهپوستان که به آمریکا آورد شده بودند مسلمان بودند. اما در ابتدای حمله آمریکا به ویتنام یک نهضت اسلامی در آمریکا به وجود آمد که در سیاهپوستان بیشتر نزج گرفت و حتی جریان اصلی به دست سیاهپوستان آمریکا بود. در این زمان افرادی چون مالکوم ایکس و کِلِی ظهور می کنند و مقابل جنگ با ویتنام می ایستند. کِلِی اعلام می کند که در جنگ با ویتنام به سربازی نمی رود و به ۵ سال زندان محکوم می شود. این افراد به زندان انداخته می شوند و در زندان دیگران را به اسلام دعوت می کنند. در زندان همزمان دو جریان سیاه پوست آزادی خواه و نهضت مسلمان ضد جنگ رابطه تنگاتنگی با هم پیدا می کنند به صورتی که دولت آمریکا به این مورد پی می برد و بسیار به آن حساس می شود چون که این نهضتی است که سیستم را زیر سوال می برد بنابراین شروع کردند به دسیسه کردن. مالکوم ایکس را ترور کردند و بین سیاهپوستان اختلاف افکندند و آمریکا موفق شد جلوی نهضت مسلمانان سیاه پوست را بگیرد.
این استاد دانشگاه کالیفرنیا در ادامه عنوان کرد: مهاجران عربی، پاکستانی، ایرانی و … در آمریکا مسجد، کلیسا و مؤسسات مذهبی درست کردند به خصوص در شهر دیترویت که شهر سیاه پوست نشین ایالت ایلی نویز است اما مساجد برخلاف کلیساها، زیر ذره بین حکومت مرکزی آمریکا قرار گرفتند و حتی در مساجد دوربین کار گذاشته شد و این تبعیضات سیستمی ضد مسلمانان در آمریکا رشد کرد. مواردی همچون پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ هم به تبعیض سیستمی در آمریکا شدت بخشید چون که آمریکا احساس کرد این چیزی است که منطقه را تغییر می دهد و آنرا برای خود تهدید به حساب می آورد، اما موضوعی که تبعیض ضد مسلمانان را غلیظ ساخت واقعه ۱۱ سپتامبر و تخریب برج های دوقلو بود چون که همه تروریست ها مسلمان معرفی گشتند.
محقق امور اقلیت ها در آمریکا خاطرنشان کرد: بدتر از همه این موارد مبحث داعش است. اسلام افراطی که ما اصلاً آنها را مسلمان نمی دانیم توسط رسانه های آمریکا بعنوان سمبل اسلام و مسلمانی ارائه شد. این موارد منجر به جری شدن متعصبان سفیدپوست و نوعی فوبیا و ترس انفرادی نسبت به مسلمان ها شد بنابراین مجموعه این مسائل توانست یک اتمسفر گسترده ضد اسلام در آمریکا شکل دهد.

1399/03/16
23:46:31
5.0 / 5
1998
تگهای خبر: رسانه
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
sunblog