74 دانشگاه و موسسه ایرانی در میان موثرترین های دنیا

بلاگ سان: سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از افزایش حضور دانشگاه ها و موسسات کشور در بین دانشگاه های برتر جهان آگاهی داد.

74 دانشگاه و موسسه ایرانی در میان موثرترین های دنیا
به گزارش بلاگ سان به نقل از ایسنا، دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست ISC اظهار داشت: پایگاه فاکتورهای اساسی علم (ESI) متعلق به شرکت کلاریویت آنالتیکس (ISI) آخرین لیست موسسات یک درصد برتر دنیا که بیشترین تعداد استنادها را در طول ۱۰ سال قبل دریافت کرده­ اند را منتشر و به طور مداوم به ­روزرسانی می کند. این دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سطح دنیا از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در مجموع موسسات یک درصد برتر قرار گرفته ­اند. استنادها در دنیای علم بیان کننده کیفیت تولیدات علمی هستند. بنابراین، علت افزایش تعداد این مراکز، افزایش کیفیت تحقیقات کشور است.
دهقانی اظهار نمود: بررسی ها نشان میدهد که در آخرین به روز رسانی انجام شده تعداد ۷۴ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی از کشور جمهوری اسلامی ایران در بین یک درصد دانشگاه های برتر جهان که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده اند، مشاهده می شود. در سال ۹۸ تعداد دانشگاه های برتر کشور ۶۵ مورد بود. بدین سبب در مقایسه با سال قبل تعداد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر ایران ۱۴ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: استناد هر چند عاری از آفت نیست، اما یکی از مهمترین شاخص هایی است که میزان استفاده از پژوهش ها را نشان میدهد. هم اکنون استناد مهمترین شاخصی است که در ارزیابی های علمی در سطح بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. در سند سیاست های علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نیز مرجعیت علم و فناوری در سطح دنیا بعنوان نخستین بند مورد تاکید قرار گرفته است. مرجعیت به مدلول محل رجوع قرار گرفتن است و استناد از یک نگاه بیان کننده میزان استفاده از علم تولید شده توسط سایر پژوهشگران است.
دهقانی اظهار نمود: در سال ۱۳۹۴ بررسی پایگاه فاکتورهای اساسی علم نشان داد که ۳۰ دانشگاه و مرکز پژوهشی از جمهوری اسلامی ایران در جمع دانشگاه ها و پژوهشگاه های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. درسال ۱۳۹۵ با رشد کیفیت تولیدات علمی در کشور تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور به ۳۵ مورد افزایش پیدا کرد. تعداد مراکز یک درصد برتر کشور در بهمن ۱۳۹۶ به ۵۳ مورد افزایش پیدا کرد. برای انتخاب موثرترین دانشگاه ها، کلیه دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دنیا بر حسب میزان اثرگذاری آنها مشخص و مرتب سازی شده و در گام بعد یک درصد برتر آنها که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده اند انتخاب و معرفی می گردند.
سرپرست ISC تصریح کرد: مایه مباهات است که در آخرین به روز رسانی انجام شده در آذر ۹۹ تعداد ۷۴ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی از کشور جمهوری اسلامی ایران در بین یک درصد دانشگاه های برتر جهان که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده اند مشاهده می شود. بدین سبب در مقایسه با سال قبل که تعداد ۶۵ مورد بود تعداد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر ایران ۱۴ درصد افزایش و نسبت به سال ۹۴ بیش از ۱۴۷ درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان، شهید چمران اهواز، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، کردستان، صنعتی مالک اشتر، علوم پزشکی بابل، صنعتی کرمانشاه، علوم پزشکی گیلان، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی قزوین و علوم پزشکی ارومیه به جمع موسسات یک درصد برتر پراستناد دنیا وارد شده اند.


دهقانی افزود: در میان دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور ۳۰ دانشگاه جامع، ۲۶ دانشگاه علوم پزشکی، ۱۲ دانشگاه صنعتی و ۶ مرکز تحقیقاتی در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفتند.


سرپرست ISC در ادامه اظهار داشت: در میان دانشگاه های جامع به ترتیب الفبا دانشگاه های ارومیه، اصفهان، الزهرا (س)، آزاد اسلامی، بوعلی سینا، بین المللی امام خمینی (ره)، پیام نور، تبریز، تربیت مدرس، تهران، خلیج فارس، رازی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، شاهد، شهرکرد، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شهید مدنی آذربایجان، شیراز، علوم کشاورزی و منابع طبیعی کرگان، فردوسی مشهد، کاشان، کردستان، گیلان، مازندران، محقق اردبیلی، یاسوج و یزد در لیست یک درصد برترهای دنیا قرار دارند.
در بین دانشگاه های علوم پزشکی به ترتیب الفبا دانشگاه های اراک، ارومیه، اصفهان، البرز، ایران، بابل، بقیه الله (عج)، بهزیستی و توانبخشی، تبریز، تهران، جندی شاپور اهواز، زاهدان، شهید بهشتی، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، مازندران، مراغه، مشهد و همدان در زمره موسسات یک درصد برتر پراستناد دنیا قرار دارند.
در بین دانشگاه های صنعتی به ترتیب الفبا دانشگاههای خواجه نصیرالدین طوسی، صنعت نفت، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی سهند، صنعتی شاهرود، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، صنعتی کرمانشاه، صنعتی مالک اشتر، صنعتی نوشیروانی بابل و علم و صنعت ایران در دسته یک درصد برتر پراستناد دنیا قرار دارند.
در بین موسسات تحقیقاتی نیز پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقاتی جراحی ترومای سینا، انستیتو پاستور ایران و مراکز تحقیقاتی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمره موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار دارند.
شرکت کلاریویت آنالتیکس (آی. اس.آی) پایگاه فاکتور های اساسی علم (ESI) را ارایه داده است. اطلاعات ۱۰ سال اخیر کل دنیا در این پایگاه پردازش و نگهداری می شود. یکی از اقلامی که در این پایگاه نگهداری می شود، موسسات یک درصد برتر پراستناد دنیا است. اینها عمدتاً دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هستند که بیشترین میزان استنادها به مقالاتشان صورت گرفته است. تعداد موسسات لیست شده در این پایگاه ۶۸۸۸ مورد است.
دهقانی اظهار نمود: جمهوری اسلامی ایران حدود ۱.۱ درصد از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر پراستناد دنیا را در اختیار دارد که پس از ترکیه بالاترین سهم در میان کشورهای اسلامی است. ترکیه با ۱۱۱ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی یک درصد برتر در جایگاه ۱۳ دنیا قرار دارد و ایران در جایگاه ۱۸ دنیا قرار دارد. پس از ایران و در میان کشورهای اسلامی، مصر با ۲۶ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی در جایگاه ۳۳ دنیا قرار دارد. عربستان سعودی با ۲۳ دانشگاه در رتبه ۳۸، مالزی با ۲۱ دانشگاه در جایگاه ۴۱، پاکستان با ۱۹ دانشگاه در جایگاه ۴۳، تونس با ۱۶ دانشگاه در جایگاه ۴۶ و اندونزی با ۱۴ دانشگاه در جایگاه ۴۸ دنیا قرار دارند.


وی افزود: از لحاظ تعداد بیشترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ایران در حوزه مهندسی رتبه بندی شده اند. تعداد آنها در این عرصه ۴۳ مورد است. ۳۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی ایران در پزشکی بالینی جزء یک درصد برتر پراستناد دنیا هستند. در حوزه شیمی ۲۸ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی در زمره موثرترین های دنیا قرار گرفته اند. پس از آن ایران در حوزه های داروشناسی و سم شناسی، علوم مواد، علوم کشاورزی هر کدام ۱۴ دانشگاه و موسسه در میان یک درصد برترها قرار دارد. حوزه های علوم گیاهی و حیوانی، علوم اجتماعی، کلیات، علوم کامپیوتر، زیست شناسی و زیست شیمی، محیط زیست و بوم شناسی در جایگاه های بعدی از لحاظ تعداد قرار می گیرند. ایران در این عرصه ها بین ۶ تا ۸ موسسه و دانشگاه دارد. حوزه های فیزیک، زمین شناسی، علوم اعصاب و رفتار، ایمنی شناسی، ریاضیات و میکروبیولوژی در مرتبه های بعدی قرار می گیرند. تعداد موسسات برتر ایران در این عرصه ها بینیک۱ تا ۴ مورد است.


بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دهقانی در آخر اظهار داشت: مرجعیت بین المللی در علم و فناوری با تکیه صرف بر کمیت تولید علم حاصل نمی گردد. گام نهادن در جهت ارتقای سطح کیفی پژوهش ها، گسترش تعاملات علمی بین المللی و تبدیل علم به ثروت و قدرت ابعاد دیگری هستند که در دستور کار سیاستگذاران علم و فناوری کشور قرار گرفته اند تا علم کشور همچنان شتابان و به صورت همه جانبه مسیر رشد و اعتلای خودرا طی نماید.
منبع:

1399/09/23
13:39:19
5.0 / 5
415
تگهای خبر: آموزش , دانشگاه , رمان , شركت
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱
sunblog