یك پژوهشگر حوزه زنان و خانواده مطرح كرد؛

تشکیل وزارت خانواده شاید زمانی دیگر!

یک پژوهشگر حوزه زنان و خانواده اظهار داشت: سیاستگذاری و رویکرد مشخصی برای نحوه چگونگی حل مسائل حوزه خانواده ذیل وزارت خانواده وجود ندارد و باوجود ایرادات بسیار تشکیل این وزارت خانه امکان پذیر نیست.

تشکیل وزارت خانواده شاید زمانی دیگر!

حسنا سعدی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تأثیرات ایجاد وزارت خانه زنان و خانواده و اثرات آن برای حل مشکلات حوزه زنان و خانواده اظهار داشت: ابتدا باید به این سؤال پاسخ داد که با عنایت به مشکلات و خلأهایی که در حوزه سیاستگذاری کشور در مورد موضوعات زنان وجود دارد چقدر تشکیل یک وزارت خانواده به حل این مشکلات می تواند کمک کند؟
وی اضافه کرد: فرضیه ای که در ابتدای بحث وزارت خانواده مطرح می شود این است که ساختارهای موازیی در حوزه زنان و خانواده در کشور وجود دارد و بنابراین مسائل زنان و خانواده حل نمی شوند و این ایده مطرح می شود که برای حل این مشکلات و مسائل یک نهاد منسجم تشکیل گردد تا همه مسائلی که ذیل مبحث خانواده مطرح می شود در آنجا بررسی و اجرا شود اما وقتی که بررسی می نماییم می بینیم که مشکلات اصلی بر سر راه انسجام مسائل خانواده است.
این پژوهشگر حوزه ز نان و خانواده اظهار نمود: اصولاً ماهیت مبحث خانواده یک مساله چند وجهی، پیچیده و چند لایه است؛ هم اکنون در سطح کشور و نهادهایی که درحال کار در این مورد هستند به یک گفتمان منسجم نرسیده اند و هرکدام از دیدگاه خودشان به مسائل زنان، کودکان و خانواده نگاه می کند.
سعدی اظهار داشت: اما سوال مهم این است که به فرض تشکیل این وزارتخانه؛ سیاست و راهبرد آن برپایه چه گفتمانی خواهد بود متأسفانه هنوز در کشور بر سر مساله زنان و خانواده هویت زن و ماهیت خانواده به نتیجه ای نرسیدیم و وحدت رویه وجود ندارد ازاین رو اگر وزارت خانه ای هم تشکیل گردد گرفتار سردرگمی می شود.
وی بیان نمود: اگر شما با گفتمان ها و تفکرات متفاوتی به یک مساله نگاه کنید به نتایج متفاوتی هم دست پیدا می کنید ازاین رو نمی توان اظهار داشت که ما تنها به یک وزارت خانه برای حل مسائل زنان و خانواده نیازمندیم چونکه ما از ابتدا به یک گفتمان مشترک برای حل مسائل زنان و خانواده نیازمندیم.
باید مشخص شود که نحوه سیاستگذاری برای تشکیل وزارت خانه زنان به چه شکل است سعدی خاطرنشان کرد: سوال و مساله مهم بعدی این است که ساختار این وزارت خانه به چگونه باید باشد؟ همانطور که گفته شد علاوه بر گفتمان مشترک باید مشخص شود که نحوه سیاستگذاری به چه شکل است، برای مثال شما در بررسی کشورهای مختلف نظام سیاسی امکان دارد رفاهی باشد و به طبع آن سیاستگذاری ها در حوزه خانواده و مسائل اجتماعی برپایه نظام رفاهی باشد و یا اگر نظام سیاسی کشوری دیگر نئولیبرالی باشد سیاست ها هم در حوزه های مختلف متأثر از همان سیاست نئولیبرالی است.
وی تصریح کرد: این مساله در بحث ایجاد وزارت خانه زنان و خانواده هم تاثیر دارد اینجا این سوال وجود دارد که در صورت تأسیس این وزارت خانه مقرر است بر مبنای کدام سیاست و ایدئولوژی سیاستگذاری کنیم؛ آیا نظام سیاسی کشور نئولیبرالی، رفاهی و یا لیبرالی است؟ هریک از این موارد سیاستگذاری های مشخص خویش را دارد و زمانی که مشخص نباشد نظام سیاسی ما چیست نمی توان مشخص کرد که در حوزه های مختلف چه اقدامی باید انجام داد، برای مثال نمی توان پی برد که در بحث ازدواج می خواهیم وام بدهیم، تسهیلات رفاهی بدهیم و یا کدام راهبرد را برای حل مشکلات ازدواج به کار بگیریم.
این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده ضمن اشاره به این که باید نظام سیاستگذاری نظارم را تعریف کرد تا متناسب با آن سیاستگذاری حوزه خانواده صورت گیرد تصریح کرد: اگر وزارت خانواده هم تشکیل گردد نمی توان مشخص کرد که در هر حوزه به چه مواردی می خواهد بپردازد؛ مساله دیگر این است که همانطور که گفته شد مساله خانواده بسیار چند وجهی و پیچیده است اما مساله مهم تر این است که دولت تا چه اندازه در نظام و نهاد خانواده می تواند دخالت کندو چه خط قرمزی وجود دارد که دولت در یک مساله ای برای خانواده سیاستگذاری کند و بعد از آن به حل مشکلات در ذیل وزارت خانه زنان و خانواده دخالتی نداشته باشد.
سعدی اظهار داشت: نهاد خانواده یک نهاد منعطف است و دولت نباید دخالتی در امور آن داشته باشد؛ این مساله وجود دارد که اگر وزارت خانه زنان و خانواده تشکیل گردد این سیاستگذاری تا کجا دخالت دارد.
مسئله خانواده بسیار چند وجهی و پیچیده است اما مساله مهم تر این است که دولت تا چه اندازه در نظام و نهاد خانواده می تواند دخالت کند این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مسائل مهم این است که مباحث حوزه خانواده مسائل فرهنگی اند و باید سیاستگذاری فرهنگی در آن اتخاذ شود که قائدتا سیاستگذاری فرهنگی بسیار ظریف و پیچیده است و باید سیاستگذاری نرم برای آنان وجود داشته باشد.
وی ضمن اشاره به این که باید مشخص شود که دولت می خواهد در مسائل زنان و خانواده سیاستگذاری مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد بیان نمود: هم اکنون مشاهده می نماییم که در سیاستگذاری فرهنگی یک پیوست فرهنگی وجود ندارد که بسیار بحث مهمی است؛ هم اکنون می بینیم که آیین نامه های کلانی برای مدارس و صدا و سیما ابلاغ می شود که باید سبک زندگی ایرانی- اسلامی را ترویج دهند در حالیکه مؤلفه های انجام این کار مشخص نشده است، ازاین رو اینها مسائلی است که مطرح می شود و هنوز با وجود ساختارهای موازی حل نشده باقی مانده است حالا چطور می خواهد در وزارت خانه خانواده انسجام پیدا کرده و حل شود.
سعدی اضافه کرد: بعد از تعریف درست محتوا و سیاستگذاری در بحث وزارت خانواده بحث مهم دیگری به میان می آید و آن ساختار وزارت خانواده است که می خواهد دولتی باشد یا خیر و آیا ایجاد یک ساختار بزرگ در دولت و بزرگ تر کردن دولت امری است که سبب می شود سیاست مطلوب اجرا شود یا بعضاً با بزرگ تر شدن دولت برا روی دوش دولت سنگین تر شده و بدین سان انعطاف نخواهد داشت و حتی امکان دارد فساد زا هم باشد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص این که اگر مسائل خانواده را کوچک تر نماییم و دولت را بزرگ تر نماییم چه تأثیری بر مسائل خانواده خواهد داشت اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در حل مسائل خانواده این است که اصولاً چقدر خانواده در ساحت سیاسی کشور ما دارای اهمیت و اولویت است چونکه اگر دارای اولویت نباشد اگر یک سازمان مجزا هم برای آن ایجاد نماییم کار پیش نمی رود و در واقع باید جامعه در مورد موضوعی فعال شود تا کنش هایی ایجاد شود و در یک رابطه بین دولت و جامعه مسائل پیش برود تا تأثیرگذار باشد.
این پژوهشگر زنان و خانواده بیان نمود: نباید مخارج دولت را افزایش دهیم برای مساله ای که اولویت نباشد چونکه مساله حل نشده باقی می ماند و شما با یک رویکرد شکست خورده مواجه خواهید بود و دیگر نمی توان کاری کرد ازاین رو این طرح علیرغم این خلأها چندان مناسب نمی باشد.
وی خاطرنشان کرد: همینطور علاوه بر ساختار و چارچوب های سیاست گذاری، کارگزاران هم باید به میدان بیایند چونکه نقش بسیار مهمی را در این چرخه دارند؛ اگر شما یک چارچوب خوب و سیاستگذاری را داشته باشید اما کارگزار خوب وجود نداشته باشد این سیاستگذاری ها اجرا نمی شوند ازاین رو نظام آموزشی و نهادها، باید افراد توانمند و متخصص در حوزه زنان و خانواده تربیت کنند که بتوانند در ذیل این سیاستگذاری ها کار کنند.
سعدی تصریح کرد: در مساله وزارت خانواده باید ببینیم چقدر نیروهای متخصص داریم که در این عرصه کار کنند و حتی گروههای مختلفی که در ذیل حوزه زنان کار می کنند بتوانند منسجم با هم این مباحث را پیش ببرند و به صورت یکدست امر سیاستگذاری و اجرا را در کشور داشته باشند.
در مساله وزارت خانواده باید ببینیم چقدر نیروهای متخصص داریم که در این عرصه کار کنند وی اظهار داشت: این ایرادات تقریباً بی جواب هستند و علیرغم مشکلات بسیار ریشه ای که بعضاً می توانیم به حوزه های دیگر هم مربوط بدانیم ایجاد یک ساختار بزرگ تر و افزایش مخارج دولت شاید هم اکنون مطلوب نباشد و باید با آگاهی بیشتر، تأمل و تخصص بیشتر به سراغ بحث وزارت خانواده برویم و آنرا از جهات مختلف بررسی نماییم تا نتیجه مطلوب را بگیریم؛ شاید در سالهای بعد به این نتیجه برسیم که باید نهاد بالادستی در حوزه زنان وجود داشته باشد تا بتواند تصمیم گیری شود اما اساسا پیش از آن باید به این سوالات پاسخ داده شود و نباید بدون پشتوانه علمی کاری در این حوزه صورت گیرد.

1400/10/26
12:24:57
0.0 / 5
428
تگهای خبر: آموزش , فرهنگی
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
sunblog